Celé znění dopisu:

Vážení zástupci sportovního prostředí,

tento otevřený dopis je adresován především sportovním autoritám, ale věřím, že shrnuje pocity většiny sportovců a členů basketbalové rodiny v naší zemi. Nejsem jediným, kdo s hrůzou sleduje, co se může ve 21. století odehrávat pár set kilometrů od českých hranic, kdy jeden z evropských národů agresivně zaútočí na druhý. Takové chování by nemělo mít v naší společnosti místo.

My sportovci mezi sebou sice soupeříme na sportovních hřištích, ale teď je čas společně se spojit proti někomu, kdo v přeneseném slova smyslu nevyznává hodnoty fair play. Musíme dát jasně najevo náš postoj a jednotu. Výbor České basketbalové federace proto schválil bojkot všech utkání proti ruským národním týmům a klubům.

Výbor České basketbalové federace garantuje, že po dobu trvající agrese Ruska vůči Ukrajině či jinému samostatnému státu nenastoupí reprezentační družstvo jakékoliv věkové kategorie proti národnímu týmu Ruska v jednotlivém utkání ani v rámci mezinárodního turnaje. Zároveň apelujeme na české basketbalové kluby, aby odmítly jakoukoliv možnou konfrontace s ruskými kluby ve formě oficiálního i nesoutěžního utkání.

K výše uvedenému vyzývám s plným vědomím toho, že vždy, když se v historii míchaly sport a politika, nevzešlo z té situace nic dobrého. Zřejmá agrese Ruska, jeho rétorika a chování vůči Ukrajině však daleko přesahuje hranice politiky. Je to něco neakceptovatelného!

Naše země si v minulém století dvakrát prošla situací, kdy byla zrazena a zhrzena lhostejností svého okolí. Nesmíme dopustit, aby se do stejné situace dostala Ukrajina tím spíše, že známe prožitek z těchto beznadějných časů.

Svým postojem rozhodně nechceme uplatňovat princip kolektivní viny, nicméně za dané situace musí u ruských sportovců a týmu převážit princip kolektivní odpovědnosti. Odpovědnosti za veškeré překročení mezinárodního práva a narušení míru v Evropě. Nedovedu si představit, že by za současné situace mohly ruské týmy s ostatními soutěžit v rámci fair play.

Výbor České basketbalové federace tímto neapeluje pouze na své hráče a kluby, ale i na evropské basketbalové federace, mezinárodní basketbalovou federaci FIBA a další členy sportovního prostředí, aby zvážili společný postup vůči účasti ruských sportovců a týmů v mezinárodních soutěžích a utkáních.

Jménem Výboru ČBF

Miroslav Jansta