Policisté proto vozidlo pronásledovali od obce Rybitví přes obce Černá u Bohdanče, Živanice, Mělice, Valy a Veselí za obec Svinčany. Kpronásledování se připojila i přivolaná přeloučskápolicejní hlídka. Vzhledem ktomu, že řidič pronásledovaného vozidla bezohlednou jízdou vážně ohrožoval život a zdraví osob, na opětovnou výzvu a znamení dané podle zvláštního předpisu nezastavil a vozidlo nebylo možno zadržet jinak, použil vsouladu se zákonem jeden zpolicistů služební zbraň. Zbraň byla použita na silnici mezi poli, vmístě kde výstřel neohrozil jinou osobu. Při střelbě nedošlo ke zranění žádné osoby ani ke škodě na majetku. Po výstřelu řidič vozidlo zastavil, avšak zdráhal se ho opustit. Policisté poté opakovaně řidiče vyzvali, aby zvozidla vystoupil, svýstrahou, že pokud tak neučiní, bude použito donucovacích prostředků. Řidič na výzvy nereagoval. Následně jej tedy policisté za použití donucovacích prostředků hmatů a chvatů zvozidla vytáhli na silnici a přiložili mu služební pouta. U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla negativní. Na místě byl policisty zadržen. Vzhledem ktomu, že si stěžoval na zdravotní problémy, byla mu přivolána záchranná služba a následně byl odborně vyšetřen vnemocnici, kde nebylo zjištěno žádné zranění.
 
Dalším šetřením policisté zjistili, že řidič vozidla, ve kterém byl zjištěn 34letý muž zPardubicka, není držitelem řidičského oprávnění a soudem mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Policejní komisař zahájil proti podezřelému trestní stíhání pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Po provedených úkonech ze strany policie byl muž ze zadržení propuštěn. Vpřípadě, že bude muž uznán soudem vinným, může být potrestán až jedním rokem odnětí svobody, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.