„Tato činnost spočívala v tom, že zástupci firmy uzavírali po reakci na inzerát smlouvy na provozování reklamy umístěné na soukromých vozidlech občanů. Podle délky uzavřené smlouvy vybírali poplatek ve výši od 18 000 do 40 000 korun. Firma AUTO-REKLAMA se zavázala po smluvenou dobu platit za reklamu na jejich autě 7000 korun měsíčně, přičemž první platba měla být provedena až po třech měsících. Podle prozatím zjištěných informací však k plnění nedošlo, poškození žádné finanční prostředky za reklamu nedostali, stejně jako jim nebyl ani vrácen poplatek. Firma změnila několikrát majitele a je nekontaktní,“ uvedla mkuvčí východočeské policie Iva Marková.

Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu poškozených policie žádá občany, kteří uzavřeli smlouvu s touto firmou, aby ji kontaktovali buď na e–malilové adrese: skp2hkr@mvcr.cz, nebo na telefonním čísle 974522432, případně na 974521342.

„Současně žádáme poškozené o zodpovězení základních informací, a to kdy a kde byla smlouva uzavřena, jaký poplatek byl zaplacen včetně způsobu úhrady, kdo jednal za firmu AUTO-REKLAMA, a také aby uvedli svou kontaktní adresu,“ dodala Marková.