Podle ní byly recepce zřízeny v rámci Projektu 1000, jehož cílem je postupně provést změny v úpravách a vybaveních policejních služeben na celém území republiky. Podle našich informací bude pro financování celého projektu potřeba v první fázi přibližně šest set milionů korun, které byly změnou priorit vyčleněny z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na rok 2006. Pro druhou etapu pak bude využito prostředků získaných prodejem neupotřebitelného nebo nedostatečně využívaného majetku. Pro třetí etapu, která bude spolufinancována z prostředků Evropské unie, se v tuto chvíli počítá s částkou dvě miliardy korun.

Policejní práce vnímaná doposud jako tradiční služba státu se postupně stává službou orientovanou na potřeby občanů. Policejní prezident vyhlásil na podzim roku 2004 novou vizi Policie ČR – „stát s uznávanou a respektovanou službou veřejnosti“. Nejvyšší policejní šéf současně rozhodl o přípravě mezinárodního projektu, který pomůže plošnému uplatnění v práci Policie ČR. Účinnost tohoto partnerství, které v řadě českých lokalit již existuje díky osobním i profesním kvalitám jednotlivců, se tímto projektem postupně stane jedním z uplatňovaných měřítek efektivity policejní práce, a to zejména na úrovni základních útvarů Policie České republiky.

Nově vybudovanými recepcemi však v Pardubicích zušlechťování policejních služeben prý zdaleka nekončí. Například před obvodním oddělením v Polabinách by mělo ještě letos vyrůst nové parkoviště. To by mělo sloužit právě občanům, kteří mají na zdejší oddělení namířeno.