Od počátku roku 1990 se ke svým rodinám nevrátilo osmdesát osm policistů. Zemřeli při výkonu služby nebo na následky zranění, které utrpěli v přímé souvislosti s výkonem služby. Jde o počet srovnatelný s počtem českých vojáků padlých v současných světových misích.

Přestože se policisté opakovaně podrobují náročným psychickým i fyzickým prověrkám a jsou vázáni přísnými předpisy v oblasti bezpečnosti výkonu služby, od roku 1993 došlo jen ve východočeském regionu ke zranění 2072 policistů při výkonu služby.

Nejohroženější skupinou jsou z hlediska služebních úrazů dopravní policisté. Kromě vdovského a sirotčího důchodu, který je poskytnut státem rodině po policistovi, který zahyne ve službě, nevznikají pozůstalým žádné další nároky, a to ani po Policii České republiky.

Jedinou další organizací, která poskytuje pozůstalým pomoc v rámci svých možností je Nadace policistů a hasičů pro vzájemnou pomoc v tísni.