„S výsledky naší práce v uplynulém roce můžeme být víc, než spokojeni. Zejména v dopravě se nám podařilo výrazně snížit počet vážných dopravních nehod a celkově se dopravní situace velmi zklidnila,“ řekl Pardubickému deníku vrchní strážník Pavel Řehoř.

Bolest městečka

Lázeňské městečko protíná silnice I. třídy, po které proudí denně tisíce aut především směrem ku Praze a dopravní nekázeň je velkou bolestí malého městečka. Otevřením hradecké dálnice ještě mnohonásobně stoupl počet kamionů projíždějících městem.

„Kamiony jezdí jeden za druhým bez ustání ve dne i v noci, nemůžeme někdy ani spát, jak se nám klepou domy. Je dobře, že naši strážníci kontrolují rychlost i v noci,“ sdělil našemu Deníku jeden z občanů bydlících v Šípkově ulici.

Důslednost policejních hlídek je na pořádku ve městě skutečně znát. Ve městě, kde v minulých letech umíralo na silnicích i několik lidí ročně a zranění se dala počítat na desítky, nezemřel na silnici v loňském roce ani jeden člověk a těžká zranění byla jen dvě!

„Přikládám to v první řadě každodennímu hlídkování v ulicích, kdy naši strážníci všechny vážnější porušení pravidel důsledně postihují. I když statistiky ukazují, že nejde o žádný lov řidičů, neboť uložením pokuty projednáme průměrně sedm dopravních přestupků denně (včetně špatného parkování), má naše přítomnost na silnicích na řidiče dostatečně preventivní účinek. Především naše silné hlídkové vozy, vybavené kamerami, jsou pro neukázněné řidiče velkou hrozbou, “ konstatoval Pavel Řehoř.

Takovým řidičům pak nevycházejí ani finty, kdy okolo strážníků ve žlutých vestách projedou pomalu a jen minou kontrolní stanoviště, pak prudce přidají a začnou předjíždět, protože mají silný vůz.

„Skutečnost, že i takové řidiče v našich autech rychle dostihneme, díky kamerám máme totiž důkazy a přestupek pak projednáme, má asi největší vliv na zlepšení jejich kázně. Důležitá je samozřejmě také úroveň strážníků, kteří musí dobře ovládat právní předpisy, ale musí umět i ovládat silné policejní vozy a jejich moderní technické vybavení a dobře znát taktické postupy apod. Pak je možně se směle pustit do křížku s piráty silnic.“

Nejen doprava

Strážníci se věnují ve velké míře i jiným činnostem, než je dopravní dozor. Celkem muži zákona řešili v roce 2007 5 356 událostí, z toho jich 1 621 bylo na území obce Rybitví. Strážníci předali 33 podezření z trestného činu Policii ČR k dalším úkonům, kdy v šesti případech předávali s podezřením i pachatele zadrženého přímo pří činu nebo na útěku. Hlídky MPLB nalezly tři hledané nebo pohřešované osoby, celkem bylo předvedeno nebo zadrženo 52 podezřelých osob. Rovných sto zásahů pak provedli strážníci v rámci Integrovaného záchranného systému, především pak v úzké spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů. V pěti případech otevírali strážníci byt nebo uzavřený prostor pro podezření z ohrožení života a 30 osob bylo strážníky ošetřeno nebo převezeno k lékaři.

Přestupků strážníci odhalili celkem 3 888, kdy 2 649 jich bylo projednáno pokutou na místě, 38 přestupků bylo předáno správnímu orgánu a u zbylých postačilo k nápravě pachatele projednání domluvou. Průměrná výše pokuty byla zhruba 1 350 korun. Strážníci také odchytili 66 toulavých zvířat.
„V sedmi případech jsme museli při zákroku použít donucovací prostředky k překonání odporu podezřelého, většinou šlo o hmaty a chvaty nebo pouta, ale byl použit i služební pes. Na služební zbraň však nedošlo,“ dodal Řehoř.

Služební pes se osvědčil i v dalších 53 případech k jiným účelům, například k prohledání podezřelého objektu. Každoročně pořádají strážníci i různé preventivně výchovné akce, jako besídky na školách či ukázky pro veřejnost a vedou také kroužek mladých strážníků, kam nyní dochází zhruba patnáct dětí.

„Obsáhnout tak široký rozsah činností je v počtu pěti strážníků samozřejmě často na úkor osobního volna a rodinného života,“ je si vědom šéf bohdanečských strážníků.