Přestupky proti veřejnému pořádku

236

Přestupky proti majetku

98

Přestupky voblasti občanského soužití

34

Odchyty psů, synantropní zvěře a přestupky vtéto oblasti

137

Zadrženo pachatelů trestné činnosti

28

Dopravní přestupky

1611

Poznatky a přestupky zkamerového systému

175

Výjezdy –Pult centralizované ochrany + tísňová tlačítka pro seniory

477

Statistický přehled o měření nejvyšší dovolené rychlosti ve městě Přelouč a vintegrovaných obcích opět za období od 1.1.2007 do 30.9.2007

Celkový počet zastavených vozidel a vyřešených přestupků

830

Uložené blokové pokuty- celkem

867.800,-Kč

Přestupky postoupené správnímu orgánu (nesouhlasí spřestupkem nebo nelze na místě blokově řešit-hrozí zákaz řízení motorových vozidel)

59

Počet přestupků vtzv. běhu (nedořešené, provedeno pouze foto přestupce samotným strážníkem. Lustrace + předvolání majitelů vozidel)

50

Počet zjištěných přestupků (nejvyšší dovolená rychlost) vjednotlivých lokalitách :

Přelouč – ( ul. Pražská, Pardubická, Karla Čapka, Kladenská,

Karla Čapka, Vrchlického, Račanská, Hradecká-nadjezd) - .....................360

Integrované obce : Břehy ........................................................................... 335

Lhota-Škudly................................................................ 83

Mělice-Lohenice.......................................................... 50

Tupesy-Klenovka.............................................................. .2

Počet dnů vměsíci, kdy byla měřena povolená rychlost :

Leden

11

Únor

8

Březen

17

Duben

15

Květen

9

Červen

14

Červenec

15

Srpen

9

Září

11