Má-li u sebe mobilní telefon s vyčerpaným kreditem nebo dokonce bez SIM karty, může využít pro přivolání pomoci tísňové linky 112. Pro úspěšný policejní zásah je nutné vědět, kde přesně se nachází a pokud tím pro něj nevznikne riziko, policistům velmi pomůže popis pachatele či pachatelů nebo například registrační značka vozidla. Svědek napadení by měl zvážit poměr sil a své reálné možnosti při pomoci oběti. Zbytečný risk by mohl skončit tragicky. Vkaždém případě je nutné neprodleně přivolat policejní hlídku. Lidská lhostejnost totiž může mít za následek i ztrátu lidského života.