„Deset dní je sice krátká doba, ale ubližované mohou v této lhůtě vyhledat další pomoc a začít situaci řešit. Soud navíc může předběžným opatřením vykázání prodloužit na 30 dní,“ míní Kateřina Rybičková z intervenčního centra Královéhradeckého kraje.

Institut vykázání navíc není zaměřen pouze na týrané ženy, ale na veškeré oběti domácího násilí. Někdy se útoky obracejí i proti rodičům či důchodcům.

Zákon platí od počátku roku a po náporu vykázaných násilníků v lednu a únoru nyní jejich počty klesají. Podle odborníků tak začal fungovat preventivní účinek opatření. Agresoři si prý své násilnické choutky začali rozmýšlet z obavy, že by skončili na ulici. Podle dalších pokles má však prozaičtější důvody: útlum zájmu médií o toto téma či jarní období, kdy se lidé snaží konflikty řešit smírněji.