Tyranka studovala stejný obor. Měla být vychovatelkou. U přijímacích zkoušek dnes uchazeči nemusejí nijak zvlášť prokazovat psychické zdraví. Stačí vyjádření lékaře „o zdravotní způsobilosti k vysokoškolskému studiu“. Stejně jako u ostatních oborů.

Jediným sítem je tak konkurence u vstupních testů. „Letos evidujeme 560 uchazečů, z nichž bude přijato 75. A 250 přihlášených k navazujícímu magisterskému oboru, z nichž bude přijato 50,“ řekl mluvčí hradecké univerzity Ondřej Tikovský.