Po převzetí vozidla však měl uhradit pouze 2 splátky a další již do současné doby nezaplatit. Policisté šetřením zjistili, že uvedl při uzavírání smlouvy nepravdivé údaje o svém příjmu, délce pracovního poměru a kontaktní adrese. Způsobená škoda vyla vyčíslena na 44.000 korun.Ve středu 23.10. převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin úvěrový podvod, za což mu na základě výše způsobené škody dle zákona hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitý trest.