Ten v únoru letošního roku zamítl Thunovo dovolání a pozůstalost po jeho otci tak zůstala ve vlastnictví městyse Choltice. Thun, žijící v současné době v italských Benátkách, může již využít jen evropského soudu ve Štrasburku. Potomek šlechtického rodu se s městysem soudí již od roku 1992. Chtěl zpět do svého vlastnictví majetek, který byl zkonfiskován jeho otci Leopoldovi na základě Benešových dekretů.