On nevyplaval!

„Měl jsem volno, proto jsme si s kamarádem Jaroslavem Waberem vyrazili na hrádecký písník. Počasí ideální na koupání. Bylo tak kolem půl šesté, leželi jsme na pláži a povídali si. Asi dvě stě metrů od nás někdo skákal do vody. Nevěnovali jsme tomu pozornost, až ve chvíli, kdy jsme si všimli, že kolem toho místa se hodně lidí dívá do vody. V té chvíli zazněla z toho hloučku věta: Ten kluk nevyplaval!,“ svěřil nám začátek příběhu Pavel Antoch.

„Kousek od nás ležel na dece jeden známý, shodou okolností taky policista. Ten popadl nějaké dětské potápěcí brýle a rozběhl se k místu, kde pod vodou zmizel ten člověk. To už jsme se zvedali také,“ vzpomíná na rychlý sled událostí strážník a pokračuje: „Bylo obrovské štěstí, že můj kamarád měl s sebou věci na potápění. Rychle jsme je posbírali a rozběhli se na pomoc. Pomohl jsem mu navléknout ploutve, brýle a šnorchl a on rychle skočil do vody. V místě, kde se pohřešovaný naposledy objevil, už v té chvíli hledal každý, kdo mohl, a zatím pořád marně. Bylo jasné, že už je někde hlouběji. Kamarád tedy skočil do vody a začal se potápět,“ řekl Antoch. První ponor byl neúšpěsný, stejně jako ten druhý. Až na třetí pokus se Jaroslav Waber vynořil z vody a za loket držel hledaného muže.

6 metrů pod vodou

„Měl obrovské štěstí. Pod vodou byl kolem tří minut. Našel ho až v nějakých šesti metrech pod hladinou. Chlapíka, kterého vytáhl, byl pořádný kus. Skočil jsem do vody k nim a společně s dalšími ho pomohl vytáhnout z vody. Dal nám pořádně zabrat, přestože nás bylo víc. Hned jak ho položili, nahmatal jsem mu na krku puls. Už ale nedýchal, vytáhl jsem mu tedy zapadlý jazyk a začal s umělým dýcháním. Chvíli trvalo, než se chytil. Otočili jsme ho na bok, aby mohl vyzvracet vodu z plic a nosu, což se stalo,“ popsal oživovací pokusy Antoch. Drama však ještě němělo skončit. Muž, který byl pod vodou dlouhou dobu, totiž nenabyl vědomí a opět mu zapadl jazyk.

„Nedalo se nic dělat. Znovu jsem musel vyndat jazyk a přidržovat jej prstem, zatímco jsem ho i přes zvratky napodruhé rozdýchával,“ popsal boj o život strážník.

Mezitím už na místo doráží i policejní hlídka a hned za ní sanitka. Lékaři na místě muže přebírají. Na jeho převoz do pardubické nemocnice ale pro jistotu přivolávají vrtulník.

„Pro mě to nebyla nijak mimořádná situace. Jako člen týmu pro řešení krizových situací trénuji s kolegy nejrůznější způsoby záchrany lidského života, tedy i záchranu tonoucích a poskytování první pomoci,“ říká skromně Pavel Antoch.

„Až teď se mi doneslo, že se ten tonoucí jmenuje Standa, takže bych rád touto cestou vzkázal, že mu s kamarádem držíme palce, ať vyhraje i tu druhou půlku boje, abychom to společně mohli jít oslavit,“ vzkazuje touto cestou za oba zachránce městský strážník Pavel Antoch.