K porušení pravidla přednosti vedla Effenberka podle jeho vlastních slov nepřehlednost křižovatky a špatný výhled na hlavní silnici.

Odkud není vidět

Podobných míst, kdy je řidič nucen vjet do křižovatky, aby se přesvědčil, že může pokračovat v jízdě, je na našich silnicích požehnaně. Nechybí ani v Holicích. Například ve výjezdu z Havlíčkovy ulice do ulice Hradecká, na silnici I/35, brání řidičům ve výhledu živý plot i vozidla parkující před ordinací veterinárního lékaře.

Dalším příkladem je křižovatka ulic 28. října a Bratří Čapků. V době obědů nelze kvůli množství zaparkovaných aut podél obou stran ulice Bratří Čapků do této ulice bezpečně vjet. Na maximální padesáti kilometrovou rychlost v obci však zrovna u těchto případů spoléhat nelze. Obě ulice, Hradecká i Bratří Čapků, mají totiž v Holicích pověst závodní dráhy.

Za stanovení místní úpravy silničního značení ve městě je ze zákona zodpovědný Silniční správní úřad. „Dřívější pravomoce policie přešly nyní na nás a my máme na starosti stanovování dopravního značení na komunikacích druhé a třetí třídy, a na místních komunikacích v Holicích a ve spádových obcích. Ze zákona provádíme státní dozor a snažíme se problémy řešit,“ vysvětlil pracovník silničního úřadu Martin Horák.

Podněty na případné změny značení mohou úřadu dávat i občané. „Situaci prošetříme a prokonzultujeme s dopravním inspektorátem a na základě jeho písemného vyjádření stanovíme změnu dopravního značení či jiné opatření. Prostřednictvím majetkového odboru pak změny navrhneme radě města, která rozhodne o finančním hledisku,“ dodal Horák. Jedná-li se o dopravním značení na silnicích první třídy, rozhoduje odbor dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje.

Neukáznění řidiči

Problém nepřehledných křižovatek však nemusí pokaždé tkvět v dopravním značení. To totiž funguje pouze do té doby, dokud jej řidiči respektují. „Řada problémů je vyvolána neukázněností řidičů, kteří značení nedodržují,“ dodal Horák.