„Zloděj se vloupal do víčka nádrží u bagru a pásového buldozeru, které stály na poli u nadjezdu v Černé za Bory. Z buldozeru očerpal 200 litrů, z bagru pak sto litrů nafty,“ řekl Pardubickému deníku dobře informovaný zdroj.