Radiotechnická výroba byla dříve s Přeloučí výrazně spjata. Její počátky se datují do roku 1921 (podle některých zdrojů už do konce roku 1920). První podnik zde založil Ing. Josef Václav Hirsch se svými společníky, zpočátku sídlili ještě ve Sladovní ulici. Od konce roku 1922 již byla firma přesunuta do dnešní Jaselské ulice do domu čp. 593, kde pak probíhala až do 90. let 20. století.

Nejprve vyráběli spojovací techniku (sluchátka dodávali až do Švédska). V roce 1924 byla firma přejmenována na Radio Zenit a začala sériově vyrábět radiopřijímače (údajně jako první v republice). Roku 1927 byl podnik přejmenován na Radiotechnu, pod kterýmžto jménem existoval až do roku 1945. V té době vyrobili její zaměstnanci řadu oblíbených radiopřijímačů. V roce 1945 byla firma přejmenována na Teslu a nadále vyráběla radiopřijímače, od konce 50. let 20. století kromě velkých skříňových a stolních např. i menší tranzistorové. Od roku 1963 se zde pak vyráběly slavné magnetofony (cívkové a kazetopáskové), posléze i plošné spoje a další výrobky. Tesla jako taková ukončila činnost v roce 1992 v důsledku společensko-ekonomických změn v republice a brzy nato tradice radiomechanické výroby v Přelouči skončila úplně.

Dokumentární film ,,50. výročí Tesly Přelouč"

Městskému muzeu Přelouč, které v posledních letech obnovuje svou činnosti, se vloni podařilo nejen připravit úspěšnou výstavu 100 let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči, ale také zpřístupnit široké veřejnosti dokumentární film ,,50. výročí Tesly Přelouč". Jde o film natočený v roce 1971 u příležitosti 50. výročí založení radiozávodů Tesla Přelouč.

K původně zřejmě němému filmu byl v roce 2020 dodatečně namluven komentář v původním znění z roku 1971. Na záběrech Vladimíra Turyny (1931-2012) vidíme nejen tehdejší současnost a historii Tesly, ale i společenský život v Přelouči (1. máj, výstava Premfoto a podobně), výstavbu města či pionýrské tábory v Bratrouchově. Občané mohou ve filmu poznat i sami sebe či svou rodinu.

V roce 1995 byl převeden do sbírek Městského muzea v Přelouči původní 16 mm filmový pás, v roce 2010 byl digitalizován a doplněn hudbou (Jaroslav Smékal). Až poté roku 2010 se dostal do sbírek i text komentáře darem od pana Turyny a v roce 2020 byl díky nápadu Ivana Moravce zpětně namluven k filmu paní Nikolou Birklenovou. Dílo tak bylo po téměř padesáti letech dokončeno.

Komentář je ponechán záměrně v původní podobě a je třeba jej brát jako dobový. Pouze jsme zkontrolovali historické údaje a doplnili některé drobnosti (např. o jaké politické straně se mluví).

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek

Zdroj: Youtube