Světové ekonomické fórum, jehož pořadí pravidelně sestavují vedoucí představitelé nejdůležitějších světových firem, na desátou nejnižší příčku. Úroveň matematických znalostí našich žáků a studentů má navíc podle dlouhodobých srovnávání stále klesající tendenci.

A v takové situaci přichází ministr školství Plaga s tím, že již jednou odsouhlasená povinná maturita z matematiky nebude. Není asi nutné zdůrazňovat, že tady platí jednoduchá rovnice: co se nezkouší, tomu ani žáci ani pedagogové nevěnují tolik pozornosti. Výsledkem je výše zmíněná a prohlubující se matematická negramotnost.

Proč je vlastně matematika tak důležitá? Často přece slýcháme názor od představitelů zejména netechnických povolání, že oni přece žádnou matematiku nepotřebují. Matematika však zdaleka není jen soubor definic, vzorečků a výpočtů. Matematika je především jazyk, kterým umíme popsat fungování světa v logických souvislostech a vztazích. Jediný jazyk, kterým jsme schopni se domluvit nejen s vesmírem, přírodou, technikou, ekonomikou, ale i s oblastmi jako je medicína, psychologie a dokonce i umění. Stejně jako nepotřebujeme znát veškerou slovní zásobu a gramatické finesy cizího jazyka, abychom se obstojně domluvili, ani v matematice tomu není jinak. Každý zdaleka nemusí znát vše ani z matematiky, ale absolvent střední školy s maturitou by prostě měl v rozumné míře znalost matematiky prokázat.

Předchůdkyně ministra Plagy, sociální demokratka Kateřina Valachová, napáchala sice v českém školství mnoho škod svými ideologicky zaměřenými neomarxistickými návrhy (plošná inkluze, povinná předškolní docházka, změna financování škol, pamlsková vyhláška), ale jedno výrazně pozitivní se jí musí nechat. Ač právnička, tedy s humanitním vzděláním, jako jediná ze všech předchozích ministrů konečně prosadila povinnou maturitu z matematiky. Nechala bohužel ve svém návrhu až příliš dlouhý prostor pro přípravu. Toho využil její tehdejší náměstek a nynější ministr Plaga, aby místo intenzivní práce na přípravě povinné maturity z matematiky, zvolil pohodlnější cestu – povinnou maturitu z matematiky prostě zrušit.

Rád bych věděl, co na zrušení povinné maturity z matematiky říká „jeho“ (ANO) premiér Babiš, kterého jsme mnohokrát slyšeli mluvit o tom, jak bude náš průmysl na evropské, ne-li světové, špičce, samozřejmě založený na moderních technologiích, inovacích a vysoké přidané hodnotě. Je to jistě chvályhodná vize, ale bez kvalitně vzdělaných lidí, vědců a inženýrů a tedy bez dobrých znalostí matematiky neuskutečnitelná.

Simon Karamazov (autor přednáší fyziku na Univerzitě Pardubice a je bývalý poslanec)