Osud ležáckých dětí připomíná projekt Oheň(bez)naděje, který již jedenáctým rokem připravuje Československá obec legionářská. Tato vzpomínková akce je spjata s osudem ležáckých obyvatel a snaží se poutavou formou předat dětem důležité informace o této historické události. V letošním roce se zapojili školáci ze čtyř škol, a to ZŠ Včelákov, ZŠ Skuteč, ZŠ a PŠ Svítání Pardubice a ZŠ Prosetín.

Nacisté zničili Ležáky 24. června 1942 jako trest za pomoc parašutistům z výsadku SILVER A. Ležácké obyvatele odvezli do pardubického Zámečku, v němž trávili poslední chvíle života předtím, než byli na nedalekém popravišti zavražděni.

Symbolická cesta Ohně(bez)naděje začala již v neděli 20. června 2021, kdy oheň zapálil v Ležákách předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský.

Školáci se připojili k projektu v pondělí ráno. Převzali lucerničky a vyrazili po krátkém úvodu autobusy do Pardubic. Postupně uctili památku radiotelegrafisty Jiřího Potůčka v Trnové, kde tento mladý hrdina padl. Společně s dětmi položili věnce i zástupci Městské části Pardubice VII a zástupci Krajského vojenského velitelství Pardubice. Pan Adolf Vondrka poté krátce přiblížil působení výsadku Silver A na Pardubicku a předvedl vysílačku Skyrider SX – 24, kterou Jiří Potůček používal. O půl jedenácté děti nastoupily na loď Arnošta z Pardubic a po Labi vypluly uctít památku všech 194 hrdinů zavražděných v roce 1942. Jejich ostatky z krematoria totiž nacisté vysypali do Labe.

Po příjezdu dětí na Zámeček Pardubičky se před Larischovou vilou sešli významní hosté, mimo jiné senátorka PČR Miluše Horská, poslanec PS PČR Jan Řehounek, poslanec PS PČR Marek Výborný, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor města Pardubice Martin Charvát, ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík, rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek, člen bankovní rady ČNB Aleš Michl a další k uctění památky 13 ležáckých dětí, které právě na tomto místě byly násilně odebrány matkám a odvezeny vstříc tragickému osudu. 11 z těchto dětí později zahynulo v nacistickém vyhlazovacím táboře Chelmno nad Nerem. Přežily jen sestry Šťulíkovy, které se do vlasti vrátily až po válce. Ve sklepních místnostech Larischovy vily pak všichni symbolicky zapálili svíčky u příležitosti 79. výročí vypálení osady Ležáky a popravy ležáckých hrdinů na Zámečku.

Celou akcí je doprovázeli i váleční veteráni, Lenka Pěchová, dcera Františka Hovory, jehož rodina skrývala Jiřího Potůčka od ledna 1942, dále potomek popraveného Josef Zima. Svojí účastí se připojili k projektu i předseda Spolku Zámeček Jiří Horák, delegace Krajského vojenského velitelství Pardubice vedená plukovníkem Petrem Holým, Krajského ředitelství policie ČR Pardubice vedená plukovníkem Janem Ptáčkem, 43. výsadkového pluku vedená plukovníkem Róbertem Dziakem, Sokola Pardubice vedená místostarostkou Lenkou Pařízkovou, starostové obcí Miřetice a Senice.

Na organizaci projektu se podílelo LC Proud, Četnická pátrací stanice Chlumec nad Cidlinou, Četnická pátrací stanice Pardubice, KVH Rota Nazdar, KVH Pardubice, Východočeské muzeum Pardubice, Československá obec legionářská.

Tereza Kembická, František Bobek