Je nutné připomenout, že mimořádnost letošního ročníku bude dána nejen jeho kulatým výročím, ale zejména událostmi z nedávno uplynulého letošního období, které přineslo nejednu aktivitu a mimořádné činnosti sborů a výjezdových jednotek. Jak jednotky, tak sbory mají příležitost získat za svou obětavou a náročnou práci veřejné ocenění. Bude spojeno s finančními prostředky a věcnými dary na podporu jejich činnosti, jako bonus skleněnou hasičskou helmu v životní velikosti. Vyhlášení proběhne za přítomnosti kamer České televize a patronů ankety.

V uplynulých pěti letech byli z Pardubického kraje oceněni hasiči ze Skutče, Morašic, Březiny, Širokého Dolu, Chrudimi a Poličky.

Přihlášky je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.adhr.cz do 25. Července 2020. V polovině září proběhne zasedání odborné komise a výběr finalistů a bude zahájeno hlasování veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 19.11.2020. Generálním partnerem ročníku je společnost GasNet .

Věra Nutilová a zdroj (www.adhr.cz)