Branná je malebná vesnička blízko Šumperka, založená r. 1301. Tvoří bránu do Hrubého Jeseníku. Může se pochlubit unikátním seskupením památek, které tvoří kostel, fojtství, radnice a především zámek se zříceninou hradu. Kostel sv. Michaela je z r. 1743, renesanční fojtství z r. 1570. Fojství bývalo součástí opevnění zámku. 1992 byla Branná vyhlášená městskou památkovou rezervací.

Historie vsi Branná souvisí s historií hradu, který je znám pod jménem Kolštejn. Kolštejn shlíží z vysokého skalního ostrohu a střežil stezku z Moravy do Slezska. Je to nejseverněji položený moravský hrad.

Původní název hradu byl Goldenstein, Zlatý kámen, což má souvislost s tím, že v okolí byly zlaté doly. Pozdější název hradu i vsi byl Kolštejn. R. 1947 došlo k přejmenování na Brannou.

Uplynuly dva roky od povodně v Dolní Rovni.
Právě uplynuly dva roky od povodně v Dolní Rovni

Podle některých pramenů byl gotický hrad Kolštejn založen loupeživými rytíři, bratry Janem a Jindřichem Visthube na zač. 14. stol. Z původního hradu se dochovaly zbytky válcové věže a část hradeb a paláce. Na Kolštejně se vystřídalo celkem 11 rodů, mezi významné majitele patřil Jan Lucemburský, Valdštejnové, Žerotínové, páni z Vrbna, Lichtenštejnové. Ti vlastnili Kolštejn nejdéle, přes 300 let,od r. 1622 do r. 1941.

Za Žerotínů došlo mezi lety 1575-81 k vybudování zámku. Není mnoho zámků, v jejichž bezprostřední blízkosti se nachází zřícenina hradu. Doba romantismu přinesla módu stavět v zámeckých parcích umělé zříceniny. Kolštejn se stal pohodlným zámeckým sídlem a navíc měl vedle zámku i romantickou zříceninu.

Do areálu vstoupíme po kamenném mostě se dvěma mohutnými oblouky. Most měří 50 m a patří k nejdelším zámeckým mostům u nás. Po mostě dojdeme k impozantní Černé věži. Jí projdeme na nádvoří, které dělí Dolní a Horní hrad. Horním hradem se dostaneme na další nádvoří, kde můžeme obdivovat nádherné arkády a vidět zbytky hradu. Zámek byl dvakrát postižen požárem, 1770 a 1926.Po každém požáru byl provizorně opraven.

Dětský den ve Vlčí Habřině.
Hvězdou dětského dne se stal bronzový hokejista Matěj Blümel

Za třicetileté války sloužil zámek jako pevnost. Sídlila zde císařská posádka, která střežila cennosti, které se sem svezly z ostatních okolních zámků, např. z Rudy na Moravě. 1850 kníže Lichtenštejn věnoval část areálu obci. Ta zde zřídila školu, z rytířského sálu se stala tělocvična a divadelní sál.

1903 byla na zámku zavedena elektřina. Za 1. svět. války byl Kolštejn zcela německý, k české národnosti se hlásilo jen několik rodin. V zámku bylo kino, hrálo se zde divadlo.

Za 2. sv.války v části byla kasárna československé armády. 1941 se stala majitelem zámku a zříceniny obec. A nastala doba devastace, která trvala dlouhá léta. V 60. letech zde byl sklad léků. 1965 byl pokus o rekonstrukci, začaly záchranné práce, opravila se střecha, ale dále se nepokračovalo.

V Branné jakoby se zastavil čas. Nikdo nespěchá, nejezdí tady jedno auto za druhým. Z každého místa se můžeme kochat výhledy na hory a na krásnou romantickou krajinu.

Závod vozítek s pedály.
FOTO, VIDEO: Pes, prase, vlak... na start! Dospělí šlapali ostošest, šlo o pohár

V Branné jsem byla dvakrát. V květnu 2010 a v květnu 2022. Návštěvy tedy dělí 12 let. A oproti klidné atmosféře městečka,která je stále stejná, se na zámku změnilo vše. Při první návštěvě zde byly oprýskané fasády, kromě bíle omítnuté Černé věže, která zářila novotou a jakoby se tak zde octla nedopatřením. Na víc tehdy nebyly peníze. Nádvoří bylo schované pod nálety a plevelem, arkády zničené a interiér zámku působil jako ruina. Nebyly zde podlahy, nebyly stropy. Chodilo se po prknech, které byly položeny přes hlínu. Celý areál působil ponurým a jakoby zakletým dojmem.

Za 12 let se zámek probudil ze svého spánku. A probudil se do nádhery. Bíle září celá fasáda. V části, která bývala původně pivovarem, a kde byly nevzhledné garáže, se dnes nachází recepce a restaurace. Nádvoří je vydlážděné. V části zámku se nachází hotel. Byl otevřen r. 2016 pod názvem Chateau Goldenstein. Při prohlídce jsme navštívili dva apartmány. Opravené jsou oba sály, v přízemí a v prvním patře, kde jsou zbytky fresek. Zde se konají svatby, nejrůznější kulturní akce, při naší návštěvě se zde chystala vernisáž obrazů malovaných na hedvábí. V současné době je majitelem Branné soukromá akciová společnost, která toto nádherné dílo vrcholné renesance po letech chátrání, kdy hrozil zánik této památky, znovu uvedla v život.

Alena Hesounová