Jedná se o největší akci tohoto druhu v celém regionu Dongbei a pavilon České republiky patřil mezi její ozdoby. Na ploše 216 čtverečních metrů nabídl ukázku známých českých značek, kultury i tradičního umění.

Delegaci Pardubického kraje vedl náměstek hejtmana a člen Senátu Parlamentu České republiky Michal Kortyš, Pardubice zastupovala členka městské rady Ludmila Ministrová. Téměř dvacetičlennou delegaci dále tvořili zástupci firem pod záštitou Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a také kvarteto hudebníků z Pardubické konzervatoře. Zástupci pardubických firem měli možnost prezentovat své výrobky a služby místním partnerům nejen na veletrhu, ale i při česko-čínském obchodním semináři. Cennou zkušeností pro ně bylo poznání místního trhu a preferencí čínských spotřebitelů. Voňavou ozdobou všech částí programu byl perník z Pardubic a líbily se také paličkované krajky Jiřiny Rejentové. Hudební produkce pardubických konzervatoristů vždy přilákala na český stánek velké množství posluchačů.

Během oficiálního programu, jehož se osobně účastnili také diplomaté Velvyslanectví České republiky v Pekingu pod vedením zástupkyně velvyslance Ivany Grollové, uzavřel náměstek Kortyš za Pardubický kraj memorandum o spolupráci s provincií Jilin. Tento dokument položil potřebný formální základ pro další možné aktivity na poli obchodu, kultury, turistické výměny, vzdělávání i v dalších oblastech. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje zase podpisem memoranda předsedou představenstva Jiřím Doležalem otevřela možnost přímé spolupráce s Radou pro podporu zahraničního obchodu provincie Jilin.

Mezi významné body programu patřila mimo jiné návštěva Jilinské univerzity mezinárodních studií (Jilin International Studies University), během které předal náměstek Kortyš jménem Pardubického kraje dar padesáti českých knih pro potřeby nově otevřeného studijního programu bohemistika.

Průmysl provincie Jilin se zaměřuje na automobilový sektor, výrobu kolejových vozidel či slévárenství. Oblast také patří mezi čínská centra farmaceutického průmyslu. Provincie Jilin se chlubí zemědělskou produkcí zaměřenou na pěstování rýže, pšenice, kukuřice či čiroku. Vedle významné těžby dřeva je region bohatý také na naleziště nerostných surovin. V oblasti se pěstuje velké množství ženšenu a je původním domovem jelenů sika, jejichž parohy jsou používány v tradiční čínské medicíně. V horské oblasti Changbaishan funguje jeden z nejpopulárnějších čínských lyžařských resortů. Obchodní příležitosti pro české firmy mohou spočívat v automobilovém sektoru, strojírenství, rozvoji zimních sportů, farmaceutickém sektoru či odstraňování ekologických zátěží. Zájem zaznamenali Pardubičtí ovšem i o chov koní a výsostně českou rehabilitační metodu hippoterapie.

Členové delegace