Pro děti byl připraven pestrý program. Při příchodu na ně čekala bobová dráha, kde se mohly svézt. Dále také nafukovací bludiště, na jehož konci čekala na mladé dobrodruhy sladká odměna.

K prohlídce byla otevřena i solná hala, na jejíž zdi vznikala křídová díla nejmladších výtvarníků. Dětský úžas se zjevil ve chvíli, kdy zimní fréza začala likvidovat sněžnou překážku a sníh létal nejen do strany, ale i do výšky.

Mnohé z dětí reagovaly na celou akci tím, že by se chtěly stát řidiči těchto vozů, pomáhat lidem se sněhem, ale především na všechny troubit a mávat zpoza volantů. Avšak našli se i tací jedinci z řad dětí, jimž by tato práce nevadila, ale upřednostňují být youtuberem.

Martin Madejewský