Bohdanečský spolek pojmenovaný po skladateli Františku Škroupovi, rodáku z nedalekých Osic, byl založen 12. března 1920. Od této doby nepřicházelo v Bohdanči a okolí v úvahu, aby při důležitých místních společenských událostech nezazněla hudba. V době svého vzniku se věnoval převážně sborovému zpěvu a společně s druhou částí spolku, salónním orchestrem, vytvořil velmi početnou členskou základnu.

Po řadě změn v obsazení svoji činnost těleso koncem 60. let z generačních důvodů zcela ukončilo. K obnovení souboru Škroup, a to v komorní podobě, dochází v červnu 1974. Klavíristka M. Ottová, s ní vystupují dva houslisté Josef Hospodka a Ladislav Štěpánek a violoncellista Zdeněk Mlejnek. Koncerty jsou nově doprovázeny přednesem v podání Evy Svídové. Soubor Škroup je v následujících letech rozšířen o violisty Radislava Štěpánka a Jaroslava Žižku, flétny Lýdie Baštecké a zpěv Aleny Tučkové.

Škroup je členem Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles, členové souboru se pravidelně účastní akcí a seminářů organizovaných Českou hudební společností. V roce 2020 vystupuje Komorní soubor Škroup v tomto obsazení: flétnistka Eva Kratošková, houslisté Jaroslav Bureš a Marie Dobášová, violista Ladislav Štěpánek a violoncellista Jan Vondráček, recitace a zpěv Alena Tučková.

Díky prozíravým zakladatelům souboru i jejich pokračovatelům má město Lázně Bohdaneč založenou výjimečnou hudební tradici, o to smutnější však bylo prosincové rozhodnutí zastupitelů města Lázně Bohdaneč o zrušení její organizační složky města Komorní soubor Škroup spojené s vystěhováním z prostor radnice, kde se uskutečňovaly zkoušky a koncerty spolku.

Ladislav Štěpánek, expředseda komorního souboru Škroup