Pro soutěžící ve 3-5 členných týmech byly připraveny desítky úloh. Za každou byly přiděleny body podle toho, na kolikátý pokus byla úloha splněna. Výsledky organizátoři okamžitě zpracovávali a promítali v každé učebně na plátno.„Soutěží nechceme testovat encyklopedické znalosti studentů, ale jde spíše o to, jak studenti umí nakládat s informacemi v časovém presu. Mohou proto během soutěže nahlížet do jakékoliv papírové literatury. Veškerá elektronika kromě kalkulaček je ale zakázaná,“ sdělil organizátor soutěže a absolvent Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Jan Hrubeš.

Pro nejlepší týmy byly připraveny věcné ceny. Univerzita také připravila přísliby stipendií pro členy prvních třech týmů, pokud nastoupí na chemicko-technologickou fakultu. Pro vítěze se může jednat o částku až 48 tisíc korun za rok.

S nápadem zorganizovat tuto soutěž přišli před pěti lety sami studenti. Sami vymysleli pravidla, sestavili soutěžní úlohy, které pouze konzultovali na příslušných pracovištích. Úlohy přitom pokrývají veškeré oblasti chemie – od úloh vysloveně jednoduchých až po úlohy obtížné. Pořadatelem akce je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice a studentský spolek Alumni scientiae bohemicae.

Petr Šilar