„Děti touží poznat, jak funguje svět. Učíme je nejen, jak psát, počítat nebo zdravě komunikovat, ale navíc podporujeme individuální přístup k řešení otázek s ohledem na jejich specifické nadání. Tím totiž disponuje každé dítě a jsem přesvědčena, že škola by měla umět objevit a rozvinout to nejlepší, co v nich je,“ vysvětluje ředitelka školy Markéta Hujerová. Zdejší pedagogové prohlubují své znalosti a dovednosti v oblasti práce s dětmi s nadáním. „Hledáme způsoby, jak těmto žákům poskytnout vhodnou péči a pomoci překonat specifické nástrahy, které mohou být s jejich situací spojené,“ dodává Markéta Hujerová.

Aby řidič autobusu mohl vjet na nadjezd, musí počkat, než se rozsvítí modrá šipka.
Řidiči návěstidla u mostu nerespektují

V září škola Rybitví, která provozuje i školu mateřskou, tradičně přivítá nové prvňáčky. Pro ně je připraveno mnoho nadstandardních školních a mimoškolních aktivit. Mohou se těšit na časté výlety, exkurze a společenské či sportovní akce s důrazem na zdravý životní styl, dobré mezilidské vztahy a ekologii. Nechybí široký výběr volnočasových aktivit včetně hudební školy nebo příměstský tábor. Pestrá je též nabídka sportovních kroužků, například florbal a roztleskávačky. „Rádi uvítáme rodiče, kteří by se chtěli podívat k nám do školy či školky na Den otevřených dveří 25. března 2020 mezi 8. a 16. hodinou. Mohou také přijít rovnou k zápisu do první třídy 15. dubna 2020 od 13 do 18 hodin,“ zve Markéta Hujerová.

Od září 2020 ve škole přibude sedmá třída. „Výuku pro starší děti kromě rozvoje jejich nadání směřujeme prakticky, s ohledem na blížící se volbu středního vzdělávání. V tom nám pomáhá Pardubický kraj formou exkurzí na střední školy jím zřizované, nebo zapojováním do projektů typu ZDRAVOhrátky, TECHNOhrátky a AMAVET. Záleží nám na tom, aby každý žák nalezl svůj obor, ve kterém se bude rozvíjet a bude v životě spokojený. V říjnu 2019 jsme ve spolupráci se společností Synthesia a Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice otevřeli bezplatný chemický kroužek pro starší děti, o který je velký zájem. Neopomíjíme ani nutnost orientace v IT a dalších oblastech, včetně humanitních. Moderní vybavení získáváme jak díky podpoře obce Rybitví, tak z různých grantů a výzev, do kterých se zapojujeme,“ upřesňuje ředitelka školy.

Lucie Nermuťová

Požár přívěsu nákladního automobilu.v Přelouči
Požár přívěsu. Náklad shořel na prach