Vážený pane primátore Charváte,

obracím se na Vás nejen jako členka sdružení Chráníme stromy, ale také jako zástupce obyvatel Dukly.

Město plánuje revitalizovat komunikaci K Vápence na Dukle. Zde se nachází lipová alej, která má být z důvodu rozšíření silnice kompletně zlikvidována. Alej představuje jeden z posledních ostrovů zeleně v této oblasti města. Stromořadí je tvořeno relativně mladými jedinci, většina z nich je ve výborném zdravotním stavu. S minimálními odbornými zásahy by měla alej naději vyrůst v krásné plnohodnotné stromy.

Vypracování projektu nové komunikace vůbec nepočítá s tím, že by lípy v ulici alespoň částečně zůstaly. Plánovaná náhradní výsadba absolutně neodpovídá škodám, které vzniknou odstraněním aleje. Víme, že při dobré vůli a rozumném přepracování projektu by lípy alespoň částečně mohly v ulici zůstat a současně by se vyhovělo požadavkům plánované komunikace.

Jsme rozhořčeni nad takovým necitlivým přístupem města k zeleni. Duklákům a lidem z Pardubic se takové jednání nelíbí, a proto jsme založili petici za zachování této aleje. Požadujeme, aby byl projekt přepracován tak, aby mohla být podstatná část stromořadí zachována.

Požadujeme, aby město Pardubice jako investor této stavby konečně začalo vážně vnímat důležitost městské zeleně. Zbytečné kácení stromů v dnešní době je nezodpovědné, škodlivé a hloupé. Vykácením těchto stromů se opět o něco zhorší životní prostředí na Dukle a okolí.

Doufáme, že se seznámíte s tímto projektem, odpovíte nám na tuto zprávu a budete s námi usilovat o zachování aleje.

členka sdružení Chráníme stromy

O. Kudrnová