V hlavním programu vystoupila sólistka opery Barbora Řeřichová, nositelka mnoha českých i mezinárodních prestižních ocenění, která byla mj. již dvakrát nominována na cenu Thálie. Paní Řeřichová pochází od Hradce Králové a nedávno se stala členkou souboru v Olomouci. Pěvkyně ovšem vystupuje i v pražském Národním divadle a na jiných, nejen českých pódiích. Ve svém recitálu, který si sama uváděla, představila jednak vánoční skladby - Mozartovo Agnus Dei či Slavíčka od J. J. Ryby, ale i Písně milostné od A. Dvořáka a mnoho dalších. Nejvíce nás však uchvátila svou árií Rusalky v Měsíčku na nebi hlubokém.

V průběhu programu jsme také zhlédli ukázky z rodinných sbírek (unikátní plastiky, obrazy, hodiny, svícny, visačky aj.) z tvorby nedávno zemřelého holického rodáka, výtvarníka Františka Juračky. Nechybělo ani vystoupení školního pěveckého sboru.

Děkujeme všem sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 7756 korun a celá částka putovala na konto Adventních koncertů při České televizi.

Mgr. Eva Pýchová