Každý příběh má svůj začátek i konec. Občané Dolní Rovně i širokého okolí reagovali na informaci o tom, že se uvažuje s otevřením části nového úseku dálnice Časy – Ostrov. Části, která by prozatím končila u Dašic, což by znamenalo výrazný nárůst dopravy směřující přes Dolní Roveň ve směru na Moravu.

Lid roveňský se po svém vzbouřil a na protest sepsal petici, ke které připojilo svůj podpis více než šest set občanů. Tak to byl začátek příběhu. Jeho šťastný konec je o tom, že generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl zaslal své vyjádření k petici dne 15. 9. 2021. Paní starostka Iva Vinařová byla od té dobroty, že mi poskytla zásadní text tohoto vyjádření, ze kterého doslova cituji: „Vážená paní starostko, reaguji tímto na Váš dopis č.j. OÚDR546/08/21 ze dne 18.08.2021, který se týká spekulací ohledně částečného zprovoznění stavby dálnice „D35 Časy - Ostrov“ v úseku Časy - Dašice a navazuji na naše osobní jednání ze dne 23.08.2021. Vážím si Vaší inciativy, jakož i názoru všech občanů, kteří podepsali Petici za dodržení zprovoznění úseku dálnice D35 Časy - Ostrov v původním rozsahu, jež dokládá nesouhlas občanů s přivedením dálniční dopravy k obci Dašice, potažmo k Dolní Rovni. Je pravdou, že kvůli časovým průtahům při výstavbě mostu přes železniční trať u ŽST Uhersko byla po jistou dobu diskutována možnost zprovoznění stavby dálnice alespoň k obci Dašice. Vás i občany obce Dolní Roveň nicméně mohu jednoznačně ubezpečit, že od této možnosti bylo zcela upuštěno. Ujišťuji Vás tedy, že celá stavba dálnice „D35 Časy - Ostrov“ bude zprovozněna najednou, a to v úseku od obce Časy až po obec Ostrov, jak definuje projektová dokumentace a vydané stavební povolení. Věřím, že tento dopis jasně zamezí jakýmkoliv dalším spekulacím o částečném zprovoznění stavby dálnice D35 po obec Dašice, pročež se Vy ani občané Dolní Rovně nemusí obávat negativních vlivů, které by s sebou přineslo přivedení dálniční dopravy k Vaší obci.“

Zahrádkářská výstava.
Víte, jak vypadá ráj zahrádkářů? Tři dny si ho lidé prohlíželi v sokolovně

Konec citace, konec příběhu. Zdravý rozum v daném případě zvítězil, hlas lidu byl vyslyšen. Opět se potvrdilo, že se vyplácí, pokud občané nezůstávají lhostejnými a dokážou vhodně prezentovat svůj názor. Panu generálnímu řediteli ŘSD patří vřelý dík za jeho přístup i jednoznačnou a jasnou odpověď v dané věci. Další příběh tématiky Dolní Roveň a nová dálnice se týká odvodu povrchové vody z dálnice a odpočívadla přes tuto obec. Kéž by i tato záležitost byla uzavřena ke spokojenosti všech občanů a ve svém důsledku nevedla ke zhoršení životních podmínek této dvoutisícové obce okresu Pardubice.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň