Jak jsem se již vícekrát zmínil, Dašice byly vždy centrem obchodního ruchu, společenských událostí a bohužel i mnoha nelítostných bitev. Když posoudíme Dašice jako takové, nelze se divit, že se dřívější mocipáni často rozhodli pro naši lokalitu. Vzpomeňme na rolnický akciový cukrovar (dnes mrazírny), kasárna, dostupná vzdálenost k železnici, pár kilometrů vzdálené Holice, Chrudim, Hradec Králové a konečně i Pardubice, dnes tedy již s mezinárodním letištěm. To jsou všechno okolnosti, které preferují tuto část našeho kraje. Mnozí si ani neuvědomují, jaký význam s sebou přinese i nově budovaná dálnice D35. Vím, že někteří mohou namítnout, že bude nadměrný hluk z denního provozu tisíců vozidel, ale i tento nežádoucí vliv na životní prostředí je v plánu řešení na odhlučnění.

V Dašicích bývalo v „hojných“ dobách téměř dva a půl tisíce obyvatel. I dnešní počty se pohybují přibližně v této početní relaci. Navíc se v Čechách začíná prosazovat trend, bydlet pod svojí střechou, v dosahu většího města. Zřejmě to oslovilo některé stavební společnosti, které se rozhodly, pro Dašice doposud nevídanou věc, zrealizovat masivní výstavbou rodinných obydlí. V areálu bývalých kasáren rostou čtyři nové bytové domy, které svojí výškou již nyní dominují městu, zejména při příjezdu od Pardubic (Nové Dašice).

Lokalita Na valech, je již mnoho let podle územního plánu rozvoje určena právě k zástavbě především rodinnými domky. Nedávno se v této lokalitě začalo s realizací, kterou provádí firma K&V ALMON s.r.o. Inženýrské sítě jsou již ve fázi dostavby, a celá lokalita již začíná být postupně připravována k zastavění rodinnými domy a třemi bytovými domy, který nabídne další prostor k bydlení. Vjezdy do tohoto sídelního uskupení bude jednak z ulice ČSLA, ale i z ulice Jungmannovy. Zajímavostí pro mnohé bude malá ulička pro chodce a cyklisty, která bude spojovat náměstí T.G. Masaryka po dvoře a zahradě Liebichovy vily (dnes knihovny).

Kdyby ještě někdo chtěl žít v klidné a velmi dostupné lokalitě Pardubického kraje, v městečku s dobrou infrastrukturou, ještě prý mají několik volných parcel.

Již vícekrát jsem použil v souvislosti s Dašicemi příměr, že „Dašice jsou Jevany Pardubic“. Asi tomu tak skutečně bude!

 

Vladimír Stibor