Den dopravy připomíná památku těch, kteří se zasloužili o rozvoj tohoto odvětví. Je to především pardubický rodák Ing. Jan Kašpar, jehož hrobku nechala před několika lety zrekonstruovat Společnost Jana Kašpara. Nezapomíná se ale ani na Kašparova bratrance Eugena Čiháka nebo známého mecenáše barona Artura Krause. Den doopravy připomíná společně s nimi i projektanta železnice Jana Pernera a u pamětní desky Zmizelých Pardubáků uctívá i ty, jejichž místo posledního odpočinku bylo na pardubickém hřbitově nenávratně ztraceno.

Letos se bohužel Den dopravy 20. května uskutečnil s nutností dodržet hygienická nařízení, proto se k pietnímu aktu sešla uzavřená společnost. Ti ostatní se na pardubický hřbitov dostali alespoň virtuálně prostřednictvím živého vysílání Východočeské televize V1 na sociálních sítích.

Slavnostní akt obvykle zahajuje přelet letadel nad hrobkou slavného aviatika. Nejinak tomu bylo i letos. O letošní přelet nad místem posledního odpočinku Ing. Jana Kašpara se postaral pilot Martin Štěpánek v letadle Φnix. Ten už o týden dřív, v den 109. výročí, zopakoval s letadlem poháněným výhradně elektřinou, slavný přelet Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Vzdal tak hold nejenom prvnímu Čechovi, který se vznesl na stroji těžším než vzduch, ale také v březnu zesnulému spoluzakladateli Aviatické pouti Jaroslavu Jandovi.

Výjimečným tak na letošním Dnu dopravy nakonec tedy zůstalo jen to, že věnce a květiny nepoložila u hrobky dlouhá řada hostů. Kvůli nutnosti dodržet nařízení Společnost Jana Kašpara umístila na hrobku jeden společný věnec se jmény podporovatelů a partnerů.

Tím ale rozhodně Den dopravy neskončil. Připojilo se k němu pardubické Knihkupectví Mozaika, které připravilo výstavu o Janu Kašparovi. Tu veřejnost najde v hale vlakového nádraží, kde knihkupectví sídlí. Společně s uvolněním vládních opatření a otevřením restaurací a barů si v Pardubicích památku zakladatelů dopravy připomeneme i Aviatickým menu a Drinkem Jana Kašpara.

Danuše Hykšová, Společnost Jana Kašpara