Tisíce naježděných kilometrů a stovky ošetřených pacientů za měsíc. To je stručná charakteristika práce zdravotních sester z Ošetřovatelské služby, SKP-CENTRUM o.p.s. Kromě běžných úkonů, kterých během covidové pandemie přibylo, poskytují zdravotní sestry i paliativní péči. Pokud se nestarají o pacienty, tak se vzdělávají.

Působnost sester z Ošetřovatelské služby je na Pardubicku a Holicku. Měsíčně to znamená více jak deset tisíc kilometrů strávených v autě při cestách za pacienty, kterým úkony hradí pojišťovna. Pacienti jsou zvyklí na známé tváře, neboť se sestry nestřídají. Jedinou výjimku tvoří paliativní péče, při té nikdo neví dne ani hodiny. Někteří pacienti potřebují péči denně a další v pravidelném režimu.

„Běžný den mi začíná v 6 hodin ráno a obdobně to mají i mé kolegyně. Jako první nás čekají odběry, aplikace inzulínu a podávání léků. Je potřeba dohlédnout, aby je pacienti užívali pravidelně. Jsou tací, kteří toho nejsou schopni. Následují převazy akutních a chronických ran a zároveň je u ležících pacientů třeba zkontrolovat dekubity,“ popisuje běžný den vrchní sestra Petra Linhartová.

Typický uživatel služby je žena ve věku 75 let, která žije sama a má problémy s otoky a chronickou ránou na dolních končetinách. Léčí se s cukrovkou. „Mimo denní rutinu provádíme výměnu močových katetrů, aplikaci injekcí nebo předoperační přípravu. Speciální je péče o žilní vstupy. Dále provádíme ošetřovatelskou rehabilitaci. Nácviky chůze, soběstačnosti a posílení svalů,“ říká Petra Linhartová.

Po celou dobu je důležitá komunikace s pacientem, musíme zjistit, jakou má dotyčný hygienickou péči, stravovací režim a jaký je jeho celkový stav po fyzické i psychické stránce. Dále sestry řeší s pacienty výběr vhodných kompenzačních pomůcek. „V naší práci je důležitá spolupráce s lékaři a naše zkušenost je perfektní. Spolupracujeme také s pečovatelkami, které mají svůj podíl na dobrém stavu pacientů,“ dodává vrchní sestra.

Aby se třináctičlenný tým dokázal kvalifikovaně postarat o 180 pacientů měsíčně, tak se musí neustále vzdělávat. „Sestry absolvují certifikovaný kurz cévkování mužů nebo hojení ran. Další nástavbou může být tříletý kurz psychiatrie, který pomáhá v komunikaci s pacienty, kteří mají psychiatrickou diagnózu. V současné době se chystají na kurz paliativní péče,“ sděluje vedoucí týmu.

Paliativní péče se týká nižší jednotky pacientů. Starost o člověka i rodinu, která je mnohdy přítomna u konce života blízkého člověka, vyžaduje maximální péči bez ohledu na denní dobu. „Na prvním místě je komunikace. Sestra vysvětluje, co může nastat a jaká jsou možná řešení. Například co obnáší umírání doma nebo ve zdravotnickém zařízení. Mnohdy je s blízkými zemřelého až do příjezdu pohřebního vozu,“ popisuje náročnou práci Petra Linhartová.

Jaro 2020 uzavřelo lékařská zařízení, takže se do domácí péče dostalo více pacientů, kteří by za normálních okolností navštěvovali ambulance a nepotřebovali by domácí zdravotní péči. Práce sester tak byla náročnější. Jezdilo se však bez omezení a nikdo nebyl odmítnut, a to i navzdory tomu, že zpočátku nebyly ochranné pomůcky a některé sestry byly vystaveny kontaktu s nebezpečným virem. „V současné chvíli se situace zlepšuje a služba nabírá nový dech. Například nám velmi pomohlo rozhodnutí Města Pardubic zřídit parkovací místa pro poskytovatele zdravotnické a sociální služby. Což nám naši práci výrazně ulehčilo,“ sděluje závěrem pozitivní zprávy vrchní sestra.

Kolektiv SKP-CENTRUM