Centrum pro dětský sluch Tamtam uspořádalo 21. září v Pardubicích motýlí zahradní slavnost, kterou si symbolicky připomnělo 10. výročí svého působení v Pardubicích a přeměnu z počáteční fáze „zakukleného motýla“ v plně rozvinuté pracoviště s bohatou nabídkou služeb pro klientské rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Slavnost nabídla hostům muzikoterapeutické pohádky Markéty Havlové, živou hudbu kapely Nicneuměl a spoustu aktivit pro děti i dospělé na zážitkových a poznávacích stanovištích. Program byl tlumočen do českého znakového jazyka a zúčastnilo se ho více než 80 návštěvníků z řad rodin s dětmi se sluchovým postižením.

Dopravní omezení spojená s dokončením rekonstrukce mostu na I/36 v Pardubicích – Doubravicích
Stavba mostu v Doubravicích komplikuje dopravu. Omezení se týká řidičů i chodců

Motýlí téma nezvolili pořadatelé z Centra pro dětský sluch Tamtam náhodou – před 10 lety v Pardubicích začínali poskytovat služby rodinám v malé kanceláři, s pronájmem prostor ve spřátelené organizaci. Tehdy se služba zaměřovala především na osvětové aktivity, pořádání vzdělávacích akcí pro rodiče a samostatnou práci s dětmi se sluchovým postižením. Aby mohli reagovat na rostoucí poptávku ze strany rodin, postupně rozšiřovali nabídku služeb.

Zahradní slavnost uspořádal Tamtam v prostorách Integrační školky Lentilka, kterou proměnil v rozkvetlou louku plnou motýlích křídel. Děti plnily úkoly na stanovištích, nechaly si na obličej namalovat pestrobarevné motýly, učily se vytvářet maxibubliny aj. Bývalé i současné klientské rodiny se potkávaly a na závěr si užily i společné opékání buřtů.

Centrum v ulici Chemiků

V současné podobě poskytuje Centrum pro dětský sluch Tamtam v Pardubicích služby v pronajatých prostorách Magistrátu města Pardubice v ulici Chemiků. Nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které pomáhají snižovat a minimalizovat sociální vyloučení rodin dětí se sluchovým postižením a zvládat zátěž spojenou se sluchovou vadou. Služby jsou určeny také neslyšícím rodičům, kteří mají slyšící či neslyšící dítě.

Kontakty
www.tamtam.cz
telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400
e-mail: poradna@tamtam.cz

Součástí nabídky Tamtamu v Pardubicích jsou řízené skupinové aktivity pro rodiče s dětmi různých věkových kategorií, individuální konzultace, besedy, podpůrné rodičovské skupiny pod vedením psychoterapeuta aj. Služba je určena rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let věku. Tamtam pořádá také pobytové akce pro rodiny, příměstské tábory, interaktivní osvětové programy v mateřských, základní i středních školách, kde se nacházejí v inkluzivním vzdělávání žáci se sluchovým postižením, aktivně se zapojuje do tvorby komunitních plánů měst a je v úzké mezioborové spolupráci s foniatrickými, logopedickými a speciálně pedagogickými pracovišti.

„V ČR má podle medicínských zdrojů přibližně 1 z 1 000 novorozenců těžkou vadu sluchu a zhruba 6–12 z 1 000 narozených dětí středně těžkou vadu sluchu. Zjištění, že jejich dítě má sluchové postižení, je pro rodiče šokující. Ocitnou se v neznámé situaci a potřebují někoho, kdo je touto náročnou situací provede, aby nebyl narušen přirozený vývoj jejich dítěte. Pomoc získají právě v Tamtamu,“ vysvětluje Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam.

Zámek Zelená Hora.
Filmová místa: Na zámku se natáčeli Černí baroni, začal zde také slavný spor

Další pracoviště Tamtamu se nacházejí v Praze, Pardubicích a Olomouci. Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu z celé České republiky již 33 let. Je celostátním poskytovatelem komplexu vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb. Podporuje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. Provází je, aby zvládly náročnou situaci spojenou s handicapem dítěte, a mohly se vrátit k běžnému způsobu života.

Podle odhadů žije v ČR přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři. Na celém světě má problémy se sluchem 466 milionů lidí (podle údajů Mezinárodní zdravotnické organizace).

Radana Ardeltová

Pozvánka.Zdroj: archiv Tamtam