Celá sportovní událost zahájila v 9 hodin a i přes né úplně letní počasí se stadion pomalu plnil dětmi, které si zkoušely jednotlivé atletické disciplíny - sprint, překážky, skok daleký i vysoký, vrh koulí, hod diskem i oštěpem, dále si děti proběhly opičí dráhu, vyzkoušeli funkční trénink, hod na cíl, skákání panáka, střelbu na basketbalový koš a další stanoviště. Děti měli volně k dispozici malování na obličej a nafukovací skákací atrakci. Lákadlem byl i vůz městské policie a také hasičský vůz, které si mohly děti prohlédnout, včetně jejich vybavení. Celou akcí účastníky prováděla skvělá moderátorka Klára Fenclová.

A jak hodnotí tuto akci hlavní organizátorka Dětského dne s atletikou a místopředsedkyně Hvězdy Pardubice Ing. Jana Kárníková? „Tento ročník byl mimořádný, dlouhou dobu jsme nevěděli, zda ho vůbec, kuli koronavirové pandemii, budeme moci uskutečnit, ale nakonec se to podařilo. Myslím, že i termín jsme nakonec zvolili velmi dobře, protože jak jinak zakončit prázdniny než skvělou zábavou a soutěžemi. Účast sice nebyla tak vysoká jako v minulých ročnících, ale vzhledem k současné situaci a také k počasím, které nebylo úplně letní a obloha byla pod mrakem, myslím že můžeme být spokojení. Přes 400 dětí si vyzvedlo hrací kartu, k tomu připočítejme mladší sourozence, kteří ještě nesoutěžili, rodiče a běžce jednotlivých běhů a můžeme říci, že o atletiku je stále pěkný zájem.

Děti, které soutěžily v rámci dětského dne, dostávaly na jednotlivých stanovištích obrázková razítka do své hrací karty, tu pak odevzdaly ve velkém stanu a získaly tak svoji odměnu. Pro všechny děti byla připravena pěkná barevná trička a další drobné dárky včetně pardubického perníku. Zde patří velké poděkování společnostem, díky kterým jsme dětská trička i další dárky mohli obstarat, především společnostem TOP CENTRUM s.r.o., JHV-ENGINEERING, s.r.o., Nadaci Lenky a Romana Šmidberských a společnosti BARTH Reklamka a.s., která nám pěkná trička pomohla vyrobit. Během dne proběhla také tři slosování vyplněných kupónů z hracích karet o další atraktivní ceny. V každém losování byli vybráni tři účastníci, kteří vždy obdrželi spousty dárků od společnosti baagl, hodnotné poukazy do Aquacentra i do Pizza Panda. Děti si tedy nejen užily skvělý sportovní den a odnesly si spoustu zážitků, ale získaly za své snažení i pěkné dárky.

Zkrátka nepřišli ani dospělí, Ti si mohli otestovat jednotlivé modely vozů značky ŠKODA. Společnost AUTO DRYML Pardubice představila mimo jiné i nový vůz ŠKODA OCTAVIA IV a pro děti si nachystala nafukovací skákací hrad i další soutěže. Přítomna při akci byla i výživová poradkyně od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, která jednotlivé zájemce zvážila na „chytré“ váze a řekla jim jak se správně stravovat a dodržovat zdravý životní styl. I děti si u tohoto stánku mohly zasoutěžit a získat další odměny nebo si nechat vytvořit z balónků pejsky, kytky, pistole, vše na co si jen děti vzpomněli.

Vydařený byl i „Běh rodičů s dětmi“, tento běh jsme nakonec rozdělili a uspořádali ho dvakrát ve 12h a ve 13 h, aby neběželo příliš dětí najednou. Na dráze Městského atletického stadionu se představily děti v různém věku, a ti nejmenší sportovci do cíle dojeli v kočárku. Každý kdo dokončil tuto trať, dostal v cíli fidorkovou medaili a další drobnost.

„Jsem velmi ráda, že se i 4. ročník Dětského dne s atletikou vydařil, vydrželo nám počasí bez deště a všechny děti si to skvěle užily. Je to pro mne velkou odměnou a jsem ráda, že si i letos přišly děti atletiku vyzkoušet. Proto mohu nyní již říci, že pokud to epidemiologická situace dovolí, přichystáme tuto akci opět i v příštím roce a věříme, že již v tradičním květnovém termínu (8. 5.)“ uvádí hlavní organizátorka dětského dne Jana Kárníková a dodává „ ještě bych velmi ráda poděkovala všem partnerům, kteří se podíleli na podpoře Dětského dne s atletikou, bez jejich pomoci bychom takto skvělou akci nemohli připravit. Děkuji také všem atletům, kteří pomáhali na jednotlivých sportovních stanovištích přímo v den konání.“

Pokud se atletika dětem zalíbila, můžou se přijít přihlásit do atletického oddílu Hvězda Pardubice. Nábory probíhají první dva týdny v září, vždy od 13 do 18 hodin. Bližší informace najdou zájemci na www.atletika-pardubice.cz.