Pořadatelem této ojedinělé a mimořádné akce je ČSZ Dagla ve spolupráci s Pardubickým krajem, obcí Dolní Roveň a Českým svazem zahrádkářů. Slavnostního zahájení se mimo jiné zúčastnila místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, radní pro životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje, Ing. Václav Kroutil, předseda Územního sdružení ČSZ Pardubice, Ing. Ivan Sádovský, předseda ČSZ Dagla, p. Pavel Ševčík, starostka obce Dolní Roveň p. Iva Vinařová a samozřejmě také pěstitelé a vystavovatelé z celé republiky. K prohlédnutí bylo v sále přes 400 odrůd této krásné květiny, a kdo si dal práci a spočítal všechny květy v sále, došel k číslu vyššímu než 2900! Slavnostní ráz dodal zahájení hudební doprovod ZUŠ Karla Malicha z Holic pod taktovkou roveňského učitele hudby Františka Machače, nejlepší pěstitelé byli odměněni krásnými poháry. Nyní již dost slov, nahlédněte do fotogalerie, kterou jsem pro vás připravil, když jsem tam byl.

Tip čtenářky na výlet: Radim
Tip čtenářky na výlet: Radim

Co říci závěrem? Víkend 5. a 6. 9. 2020 byl jiřinkovým rájem v Dolní Rovni. Všem, kdo se na přípravě této akce podíleli, patří obrovský dík za opravdu uměleckou výzdobu krásné místní sokolovny.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň