Dne 29. 6. 2020 zasáhla obec Dolní Roveň blesková povodeň. Občanům se nelíbilo, že místní potok Lodrantka není dostatečně udržován, a tak v březnu 2024 spatřila světlo světa v pořadí již druhá petice, která zároveň reagovala na zveřejněný návrh Vodoprávního úřadu v Holicích, iniciovaný správcem vodních toků, Povodí Labe s. p., na vyhlášení aktivního záplavového území v obci.

Dne 17. 6. 2024 se na místní OÚ v Dolní Rovni dostavil pan ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný a celkem šest zástupců Povodí Labe s. p. v čele s generálním ředitelem Ing. Mariánem Šebestou. Jednání se zástupci OÚ se uskutečnilo v nezvyklém čase, v pondělí v 7:15 hodin, a za obec Dolní Roveň se ho zúčastnil starosta obce Ing. Miloš Horák a místostarostka, paní Leona Binková. Veřejnost byla informována o tom, že se toto jednání bude na OÚ konat, a tak před obecní úřad dorazilo v době jednání několik občanů z té zhruba pětistovky, která petici podepsala.

Po skončení oficiálního jednání přišel mezi občany před úřad nejprve generální ředitel, který shrnul do několika bodů obsah jednání, které by mělo přispět k realizaci protipovodňových opatření v obci, samozřejmě za spolupráce všech dotčených subjektů a orgánů. Diskuse při jednání se týkala například rekonstrukce rybníku Lodrant, vybudování suché nádrže na Struze, zpracování protipovodňové dokumentace, jejímž iniciátorem by měla být obec, a následným investorem, po schválení všech potřebných dokumentů a posouzení Ministerstvem zemědělství, správce vodních toků Povodí Labe s. p. a další…

Následně i ministr Mgr. Marek Výborný diskutoval se zástupci občanů, mezi kterými byli například oba iniciátoři dvou petic Ing. Radek Tomášek a Ing. František Konvalina, dorazil stavební inženýr, inženýr ekonom, paní doktorka, zdravotní sestra, poštovní doručovatelka, úřednice a další. Diskuse byla věcná a dala jasně najevo, že občané Dolní Rovně se nenechají uchlácholit žádnými planými sliby a budou prostřednictvím orgánů obce trvat na prosazování a realizaci opatření, vedoucích k minimalizaci povodňového ohrožení. Já tam byl, tak jsem něco i pro vás vyfotil a tentokrát se i do diskuse zapojil.

Detailnější popis průběhu naleznete na profilu Obec Dolní Roveň.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň