V pondělí dne 29.6. 2020 v noci, kolem půl druhé přišel přívalový déšť, vůbec ne dlouhodobý, resp. celonoční či celodenní, ale intenzivní jako „sviňa“. V řádu desítek minut nasytill v době údajného enormního sucha náš kus zeměkoule, že potok Lodrantka, protékající naší osmikilometrovou obcí, prostě „total“ nestíhal a valil své přebytky zeširoka po proudu, i do lidských obydlí…

Všechny sváté jsem ale určitě neurazil. Svatý Florián, patron všech hasičů, ten stál při nás, všech Roveňácích. Před ním, a především před jeho ochránci, hasiči, nejen z naší velké obce, osobně smekám. Voda šla od Litětin a Ostřetína, byla na nejvyšším povodňovém stupni již po čtvrté hodině ranní. Místní dobrovolní hasiči ze všech čtyř částí Dolní Rovně ihned po alarmujícím kvílení sirén a varovném rozhlasovém upozornění spoluobčanům nastoupili a makali na doraz! Paní starostka, Iva Vinařová, monitorovala osobně vývoj počasí celou noc. Právě ona osobně již kolem druhé hodiny ranní zjistila a dle letitých zkušeností správně vyhodnotila to, že od Ostřetína jde do obce po vydatných srážkách velká voda znamenající obrovské nebezpečí. Nechala před ránem, po čtvrté hodině ranní, vyhlásit rozhlasem varovné hlášení, které mobilizovalo nejen všechny dobrovolné hasiče, ale i neuvěřitelný počet místních dobrovolníků, kteří se ihned, před svítáním, dostavili do prostor bývalé zemědělské školy a přispěchali na pomoc - pytlovat písek.

Pytle následně hasiči i další dobrovolníci svými dopravními prostředky distribuovali k občanům k budování protipožárních zábran. Přes tři tisíce naplněných pytlů je neuvěřitelné číslo, částečně bylo realizováno i v předchozích čtrnácti dnech. Hasiči a všichni dobrovolníci makali až do třiadvacáté hodiny! Skutečně, klobouk dolů. Na výpomoc do obce dorazily i hasiči z jiných obcí a dle mého názoru koordinace činnosti všech neměla chybu!

Letošní povodeň, která byla výrazně dramatičtější než ta v roce 2013, ze které jsem pár obrázků zveřejnil ve svém předchozím příspěvku, postihla řadu bytových prostor našich obyvatel, jak v Litětinách, Horní a Dolní Rovni, tak především v Komárově. Já jsem z té naší obce, střediskové Dolní, která je uprostřed. U nás doma jsme měli uvnitř po dva dny kolem třiceti čísel vody…Jsme za silnicí, kam když voda přeskočí, vytváří laguny a nemá kam odejít. Respektive má, ale zase jen za součinnosti hasičů a jejich čerpadel, které dokážou vyprovodit žádaným směrem 1300 litrů během minuty.

No nic, abych se vrátil ke svatým, zmíněným v úvodu. Svatý Matouš, je patronem všech úředníků. Jeho vysvědčení, na rozdíl od sv. Floriána, není z mého pohledu pouze a jen samá jedna… Za jedna a palec nahoru patří určitě jeho „dohlíženým úředníkům“ z obecního úřadu, v čele s paní starostkou Ivou Vinařovou, místostarostou p. Milošem Horákem, a všemi koordinátory z HZS pro Pardubický kraj, jmenovitě např. p. Tomiškou, řídícím činnosti hasičských jednotek a jejich dalších dobrovolných pomocníků.

Na co by však sv. Matouš, patron všech úředníků, mohl a měl rozhodně s důrazem dohlédnout, je to, aby příslušní úředníci, kteří mají na starost průchodnost koryta běžně nenápadně vypadajícího potoka (v reportážích ČT nazývaného říčka) zajistili potřebné finanční prostředky na realizaci jeho čištění, vysekávání, prohlubování atd. Preventivně, ale bez odkladů, by měl prověřit, za součinnosti ministerstva dopravy a generality ŘSD, zda po napojení kanalizace z nově budované dálnice D 35 nebude v podobných situacích ještě nohem hůř tak, jak jsem popsal ve své neodborné obavě v prvním dílu tohoto thrilleru, který byl původně jen názorem laika, čtenáře, který v době nuceného pobytu v době korona krize zabloudil se svým foťákem až k budované dálnici D 35. Povodeň byla děsivá.

Nechci být prorokem něčeho zlého, ale bohužel i mé obavy z doby výstavby křižovatky s obchvatem Holic se naplnily do puntíku a na této křižovatce stále přibývá pomyslných křížků těch, kteří neprojeli. Tehdy jsem byl kompetentními orgány ubezpečován o tom, že křižovatka splňuje všechny bezpečnostní požadavky…Skutek však „ utek“… To je ale jiná kauza. Co bude, až do obce bude svedena voda z dálnice? Toť otázka trápící nás, neodborníky z venkova. Vyzývám všechny zainteresované, konejte, dokud je čas! A ty, sv. Matouši, zaklepej na rohy všem svým úředníkům, kterých jsi patronem a konat mohou. Aby u nás zůstal stál ráj pro život.

Jelikož jsem občan Dolní Rovně, v době povodně jsem doma byl, pár obrázků ze svého nejbližšího okolí pro vás pořídil. Vím, v dalších částech obce bylo i hůř, z nich fotky nemám, ale musel jsem se starat (sice marně…), abych svůj barák rámci možností ochránil (což se ale stejně nepovedlo)… No nic, v životě lidském nastanou daleko horší situace, přesto já osobně bych chtěl touto cestou poděkovat za starost o lidi u nás paní starostce a všem jejím lidem, stejně tak přímo i klukům hasičům, hrdinům těchto dní, které přímo k nám vyslal koordinátor z HZS pro PK, pan Tomiška. Kamil Šretr, Franta Kadeřábek, Martin Kučera Aleš Sláma, Richard Novák, Michal Molnár, Milan Shejbal, Láďa Štěpanek a Petr Jukl, to jsou borci, které jsem měl možnost přímo při zásazích u nás a sousedů vyfotit. Všichni hasiči a dobrovolníci, díky vám za vše moc!

Nemohu ještě nezmínit vstřícnost obce. Informovanost, připravený materiál na pytlování, koordinace činností a výpomoci, přistavení kontejnerů, zajištění vysoušečů atd. atd. Proč přišla velká voda k nám a co nás čeká do budoucna, bych si moc rád přečetl od kompetentních odborníků. Ale upozorňuji předem, my domorodci, znalí místních poměrů, se nenecháme houpat jen tak nějakou libozvučnou, ukolébávající, nepodloženou a praxí neověřenou argumentací… Přeji všem čtenářům hezké léto, nikomu však nepřeji, aby si doma, u nás v Čechách, musel připadat jako v Benátkách…

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň