Do otevření úseku dálnice D35, ze které by měla být, stejně tak jako z několikahektarové dálniční odpočívky a čerpací stanice svedena dešťová voda kanalizací přímo do obce Dolní Roveň, zbývají již jen necelé dva roky. Vodní toky nejsou připravené, řádně vyčištěné, projekty odvodu dešťové vody z dálnice jsou minimálně hodné propočtové revize hydrologů, vodohospodářů či podobných odborníků.

Vedení obce a zároveň i většina občanů Dolní Rovně chápe celospolečenský význam zprovoznění nové autostrády v plánovaném termínu, zároveň však v žádném případě nechce dopustit ohrožení sebe sama, stávajících obyvatel, kterých je dnes na dva tisíce, ani těch, kteří si tuto dříve klidnou obec vyhlédli jako svůj budoucí ráj pro klidný rodinný život. Právě proto již není vůbec čas, ztrácet čas.

Ve čtvrtek dne 29.7. 2020, přestože jsou v plném běhu dovolené, ale zároveň i vysoušecí a stavební práce na nedávno zatopených obydlích, proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Přineslo, kromě bouřlivé diskuze o problematice povodní a odvodnění silnice D 35 do obce, dva zcela nové návrhy krizového řešení situace. První přednesla starostka obce, paní Iva Vinařová. Její návrh spočívá v odvodnění nové silnice přímo do řeky Loučné.

Z místa, kde je zaústěno odvodnění D35 do Točivého potoka, je totiž možné odvést tuto vodu přímo do této řeky za obec Platenice. Odvod by byl dlouhý cca 1400m se spádem cca 5 metrů, což je spád určitě dostatečný. Druhý návrh přednesl zastupitel, pan Jiří Kučera, který řeší rozdělení odvedení vod z rybníku Lodrant propojením do stávajícího vodního toku a následně do Loučné, což by obnášelo přímé propojení dlouhé cca 500m. Obě varianty jsou realizovatelné a výrazně by pomohly řešit problematiku možného zaplavení obce Dolní Roveň.

Na zasedání bylo přijato usnesení, že se vedení obce bude prosazením těchto řešení intenzivně zabývat. Aktivní přístup však předpokládá a očekává od zainteresovaných institucí, kterými jsou v první řadě Ministerstvo zemědělství, pod které spadá mj. Povodí Labe s. p. a zároveň Ministerstvo dopravy, které řídí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které má na starosti zdárné dokončení budované dálnice D35 a její plánované, resp. včasné uvedení do provozu. Nutno dodat, že bez povšimnutí by však neměla zůstat ani čistota a průtočnost samotné řeky Loučné.

Veřejné zasedání obce se oproti předpokladům časově výrazně protáhlo. Není divu. Je to však i jasně srozumitelný a důrazný signál vnímavým kompetentním orgánům, že pořád je ještě za pět minut dvanáct (pokud si alespoň na chvíli odmyslíme povodeň z 29. 6. 2020), pořád je ještě trocha času. Času vše dořešit a zachránit ke spokojenosti všech stran tak, aby se již neopakoval osud nešťastně vybudované křižovatky smrti při příjezdu od Dolní Rovně na obchvat Holic. Je třeba si na rovinu říct, že skutečně už není čas ztrácet další čas zbytečnými řečmi a nepodloženou argumentací, ale je třeba vyslyšet hlas lidu, domorodých znalců místních poměrů, a začít konat! Ku prospěchu veřejného zájmu, ku prospěchu všech občanů naší velké obce Dolní Roveň!

Na zasedání jsem osobně nebyl, své obydlí jsem v té době poctivě vysoušel. Žádné nové obrázky jsem tudíž nepořídil a proto přikládám jen pár ilustračních fotografií ze života obce. A taky nákresy diskutovaných návrhů, které byly dnes rovněž zveřejněny na FB stránkách obce. Hezkou dovolenou všem.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň, 30.7. 2020