Některé zámky jsou tak spjaty se svými majiteli, že tvoří téměř synonymum. Takovou pevnou šňůrkou jsou k sobě připoutány zámek Lužany a Josef Hlávka (1831-1908), významný architekt a mecenáš. Dramatický osud majitele se navždy vtiskl do zámeckých zdí lužanského zámku.

Josef Hlávka se narodil r. 1831 v Přešticích nedaleko chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Vystudoval architekturu ve Vídni a protože patřil k nejlepším studentům, získal cenu, která mu umožnila cestovat po světě. Vlastnil stavební firmu ve Vídni a patřil k nejžádanějším vídeňským architektům. Postavil asi 150 budov, mezi nejvýznamnější patří videňská opera. Kromě stavitelství se věnoval i projektům vlastních staveb. Mezi jeho díla patří např. porodnice u Apolináře v Praze, činžáky ve Vodičkově ulici v Praze. Nejvýznamnější dílo je biskupský rezidenční areál v Černovicích na dnešní Ukrajině,který se dostal r. 2002 pod ochranu Unesca.

Josef Hlávka byl dvakrát ženatý. První ženou byla Márinka, o deset let mladší, prožili spolu 20 let. Márinka se o Josefa starala v době jeho nemoci a zemřela na tuberkulozu v 41 letech, r. 1882. Za 4 roky se Josef oženil podruhé, a to se zpěvačkou a klavíristkou Zdeňkou, která ho seznámila např. s Antonínem Dvořákem. R. 1869 Hlávka ochrnul, zůstal na vozíku a částečně ztratil zrak. Uchýlil se do ústraní, jeho stav nevypadal dobře, ale stal se zázrak, za deset let se uzdravil a chodil jen s hůlkou.

R. 1866 Josef Hávka koupil zámek Lužany, novorenesančně ho přestavěl a r. 1887 přistavěl kapli Panny Marie, sv. Václava a sv. Antonína. Pro vysvěcení kaple složil Antonín Dvořák Lužanskou mši a byl osobně přítomen této slavnostní události. Do Lužan jezdilo velmi mnoho významných lidí. Hosty zde byli Vojtěch Hynais, Max Švabinský, J. V. Myslbek, J. Mařák, J. Suk, O. Nedbal, J. Vrchlický, J. Zeyer, J. Sládek, F. L. Rieger a další, především Ant. Dvořák, který se sem nesmazatelně zapsal svou mší.

V zahraničí je Hlávka znám především jako významný architekt a umělec, u nás jako mecenáš vědy, kultury, vzdělání. Založil Akademii věd. Velké finanční částky věnoval na podporu institucí, které slouží dodnes. R. 1904 založil nadaci Nadání Josefa,Marie a Zdeňky Hlávkových. Posláním nadace byla podpora vědy, kultury, chudých nadaných studentů, kterým postavil koleje. Nadaci odkázal veškerý movitý i nemovitý majetek v hodnotě 2 miliardy Kč. Nadace slouží dodnes. Ve své závěti majetek odkázal národu, s přesnými pokyny, jak a komu se má rozdělovat. I zámek Lužany patří nadaci.

Předávají se zde ocenění významným vědcům a umělcům, studentům. Konají se zde vědecké konference a semináře. Jednají zde představitelé Univerzity Karlovy, ČVUT, Akademie věd.

V kapli se příležitostně pořádají koncerty. Zajímavostí kaple je, že se zde nacházejí nejmenší varhany v Čechách. V přízemí zámku je expozice věnovaná životu a dílu Josefa Hlávky. V prvním patře se nachází jeho byt, který se zachoval v původním stavu.

Zámek je běžně nepřístupný, prohlédnout si ho můžeme občas a na základě dohody. Působí útulným dojmem, všechna kachlová kamna jsou funkční a topí se v nich. Ložnice Josefa Hlávky hrála Mattoniho ložnici v seriálu Já Mattoni.

Působí to tady jako kdyby si obyvatelé jen na chvilku odskočili. Duch Josefa Hlávka je tady stále přítomen.

V parku před zámkem se nachází socha Josefa Hlávky v nadživotní velikosti.

Alena Hesounová