Vzpomínkové akce pod záštitou hejtmana Pardubického kraje se zúčastnilo 40 osob z patnácti míst celé republiky.

Dopoledne účastníci navštívili hrob dr. Schulhofa na židovském hřbitově, položili na něj novou pamětní desku a pár kamínků dle židovských tradic.

V blízké kavárně pokračoval program recitací jeho básní, povídáním o jeho životě a díle. Přednášku podpořenou prezentací na téma „Stanislav Schulhof jako pokrokový žid“ přednesl doc. dr. Petr Chrdle, CSc. Jak je zřejmé z názvu přednášky, zaměřil se na méně známou činnost S. Schulhofa a to na jeho významnou angažovanost v česko-židovském hnutí na přelomu 19. a 20. století.

MUDr. Stanislav Schulhof založil klub esperantistů v Pardubicích v roce 1909 a po dobu prvních deseti let byl jeho předsedou. Byl nejen výborný zubní lékař, ale i významný básník, spisovatel, novinář, redaktor a divadelní ochotník.

Při této příležitosti vydal klub za podpory Pardubického kraje brožurku ke 110. výročí svého vzniku, kterou obdrželi všichni účastníci setkání. Krajská knihovna v Pardubicích vydala v češtině a v esperantu knížku „ MUDr. Stanislav Schulhof; život a dílo lékaře, filantropa a výjimečného esperantisty“. Tu napsala Jarmila Rýznarová, která téměř celý svůj život zasvětila esperantu.

Miroslava Kosnarová, Lenka Angelová