Holice se rozloučily s dlouholetým farářem a čestným občanem města P. Jiřím Mannlem. Potleskem ve stoje při pohřebním mši. Více jak stoletý kněz zemřel 18. ledna v ranních hodinách v litomyšlské nemocnici. Jiří Mannl, rodák z Lukavice u Letohradu, v mládí toužil po dráze vojenského pilota, ale těžký zánět pobřišnice, nucené práce v Německu a nástup komunistů k moci mu v jeho záměru zabránily. Rozhodl se, že naplní sen druhý a stane se knězem.

„Po vojenské službě u PTP pracoval jako zootechnik a studium teologie mu umožnilo až uvolnění poměrů na sklonku 60. let minulého století. Na kněze ho vysvětil František Tomášek v roce 1970, téměř v 50 letech. Po působení v Rokytnici nad Jizerou a v Harrachově pak v roce nastoupil do své životní farnosti - do Holic, v níž působil až do odchodu na odpočinek v roce 2011,“ řekl nynější holický farář P. Radek Martinek.

Farář Jiří Mannl vstoupil do povědomí lidí především jako dobrosrdečný muž mírné povahy a plný obětavého lidského přístupu, ale i jako muž pracovitý, kterému se podařilo opravit nejen holický kostel sv. Martina, ale i řadu dalších sakrálních památek v okolí. Za velkého nasazení farníků, bez sponzorů, přiložením vlastní ruky k dílu.

„Za jeho zásluhy o ochranu kulturního dědictví města a také za statečné a lidské svědectví na poli mezilidských vztahů mu proto v roce 2019 Zastupitelé města Holic udělili čestné občanství,“ uvedl radní města pro oblast kultury Lukáš Peška.

Poslední rozloučení s nejstarším knězem královéhradecké diecéze se konalo v pondělí 25. ledna nejprve v kostele sv. Martina v Holicích a poté v děkanském chrám sv. Vavřince ve Vysoké Mýtě, kde Jiří Mannl trávil na odpočinku posledních deset let života. Spolubratři kněží pak uložili jeho tělo do kněžského hrobu na vysokomýtském hřbitově.

Lukáš Peška