Pečovatelka charitní pečovatelské služby Mirka Odvárková u klientů.
Jaká je práce pečovatelky na Pardubicku? Pojďte s námi na návštěvu ke klientům

Video Facebook Veteran klub Pardubice. Děkujeme.