Po dvou letech se vojáci 14. pluku logistické podpory z Pardubic společně s kolegy z Odboru komunikace Ministerstva obrany ČR opět vypravili s projektem POKOS (Příprava občanů k obraně státu) na Kralicko. Navštívili děti ze Základní školy a mateřské školy Červená Voda a Základní školy Vincence Junka v Dolní Čermné. Společně si pro ně připravili zajímavé přednášky o Armádě České republiky, představili jim taktickou výstroj vojáků, základy první pomoci, ukázky boje zblízka i moderní techniku. Vůbec poprvé si mohli školáci prohlédnout také novou vojenskou Toyotu Hilux.

„Žákům z druhého stupně základní školy jsme již tradičně prezentovali branně – bezpečnostní témata a zaměřili jsme se podrobněji na to, co by měli vědět o krizových stavech, armádě, branné povinnosti či aktivní záloze. Děti zaujala také přednáška o vojenské logistice
a potleskem odměnily vyprávění vojáka o jeho zkušenostech ze zahraniční mise
v Afghánistánu,“ přibližuje obsah přednášek Petr Toman z Odboru komunikace Ministerstva Obrany ČR.

Soutěživí školáci se nebáli vyzkoušet techniky boje zblízka

Ani tentokrát nechyběly soutěže o zajímavé ceny. Menší děti malovaly obrázky s vojenskou tématikou a pro ty starší byly připraveny vědomostní soutěže. Žáci prokázali velmi dobré znalosti z chemické i zdravotnické přípravy a společně s vojáky aktivně diskutovali
o poskytnutí první pomoci nebo kdy a jak správně nasadit ochrannou masku. Největšímu zájmu se již tradičně těšily ukázky boje zblízka. Zejména chlapci si s pomocí instruktorů tohoto bojového systému s nadšením vyzkoušeli některé obranné techniky.

Jedním z těch, kteří se nejčastěji hlásili a znali správné odpovědi na otázky, byl Erik Krobot. Nejvíce ho zaujala přednáška rotného Pavla Veselky z pardubického 141. zásobovacího praporu o jeho účasti v zahraniční operaci.

„Možná někdy v budoucnosti bych se mohl stát vojákem. Uvažuji o tom a počítám i s tím, že bych jel do zahraniční mise. Zaujalo mě opravdu hodně to vyprávění o Afghánistánu,“ říká tento patnáctiletý chlapec. Na otázku, proč by se tak rozhodl, bez zaváhání odpovídá: „Chtěl bych sloužit vlasti.“

Logistici na přednáškách a ukázkách na školách v rámci projektu POKOS s kolegy z Odboru komunikace spolupracují už několik let a tento způsob vzdělávaní dětí v branné problematice si vzájemně pochvalují.

„Naším cílem je seznámit žáky základních škol s principy obrany státu a povinnostmi, které občanům České republiky ve vztahu k obraně státu vyplývají z právních předpisů. Propojení teorie s praktickými ukázkami a soutěžemi se nám osvědčilo, protože tím nenásilnou a poutavou formou rozvíjíme znalosti dětí i jejich schopnosti,“ doplňuje k projektu POKOS na školách Petr Toman.

Text: Helena Řebíčková