Vznik města Pardubice je spojen s labskou vodní cestou, která byla využívána od 13. století, kdy bylo vybíráno clo z plaveného dřeva. Po řece Labi se dopravovalo zboží kupců z Pardubicka do Brandýsa nad Labem a odtud do Prahy. O splavnění Labe i proti proudu řeky se začalo uvažovat po 30leté válce. Nadčasová neuskutečnitelná myšlenka ožila ke konci 19. století, kdy byl roku 1899 v Pardubicích založen Středolabský komitét pro úpravu a splavnění řeky Labe od Mělníka po Jaroměř.

Roku 1939 byly nad Pardubicemi zahájeny práce na splavnění řeky Labe od Labského mostu k Hrčákům, roku 1940 byla výstavba zastavena. Původní zdymadlo Pardubice bylo naplánováno na místě dnešního koupaliště. Dalšími pracemi byla napřímena řeka Labe pod Rosicemi a vzniklo veliké slepé rameno. Napřímeno bylo také řečiště i nad Pardubicemi, odříznuty byly dva oblouky řeky Labe mezi Cihelnou a Brozany. Na tomto úseku byla zdymadlem zvýšena hladina a tím je chráněno sídliště Polabiny před povodní.

Práce na stavbě jezu a plavební komory byly zahájeny v listopadu 1964. Dne 19. 5. 1977 byla otevřena Labská vodní cesta pro dopravu uhlí do Chvaletické elektrárny. Řeka Labe se splavnila až pod Kunětickou horu. Vzdutí od jezu je dostatečné pro první část kanálu Dunaj-Odra-Labe. Nicméně je tento stupeň dosud plavebně izolován od labské vodní cesty. Změna nastane až po výstavbě nového stupně pod Přeloučí. Při případné realizaci průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe bude ve zdrži zdymadla Pardubice odbočovat plavební kanál labské větve. 

Zdroj: www.lvvc.cz