V rámci celé republiky probíhalo cvičení aktivní zálohy teritoriálních sil Hradba 2021, do kterého se zapojilo téměř 1000 záložníků pěších rot krajských vojenských velitelství a na 300 profesionálních vojáků z útvarů Armády České republiky. Cvičení se konalo poprvé pod velením Velitelství teritoria ve vojenských újezdech Hradiště, Libavá, Boletice, Březina, dále v prostorách 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec – Vícenice, v některých krajských městech či jiných prostorách civilního sektoru.

„Naším cílem bylo prověřit schopnosti všech velitelských stupňů teritoriálních jednotek při plnění úkolů v operacích k zajišťování obrany a vnitřní bezpečnosti České republiky, což bylo splněno,“ uvedl velitel Velitelství teritoria, plukovník gšt. Antonín Genser, který byl velitelem celého cvičení. „Vojáci aktivní zálohy jsou významnou silou AČR při zajišťování obrany. V průběhu cvičení Hradba 2021 ukázali, že jsou schopni doplnit řady profesionálních vojáků a stát se jejich rovnocennými partnery.“

Cvičení Hradba 2021 bylo součástí několikastupňového cvičení Odolné Česko 2021. Námět cvičení byl zaměřen na současné bezpečnostní hrozby. Vojáci aktivní zálohy zajišťovali ochranu a obranu objektů krizové infrastruktury a podporu simulovaného průjezdu spojeneckých jednotek na našem území. Dále plnili úkoly v asistenčních činnostech s Policií České republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti ve společných hlídkách. 

Žena regionu 2021.
FOTO: Zdravotní sestra z Pardubického kraje získala celonárodní cenu

Zahájení cvičení proběhlo v Kraji Vysočina, kde vojáci aktivní zálohy pěší roty Krajského vojenského velitelství předali dar do Vojenského fondu solidarity. Přítomen byl i řídící celého cvičení, plukovník gšt. Jaroslav Hrabec. Velitelství teritoria koordinuje výstavbu, přípravu a použití teritoriálních jednotek aktivní zálohy. Dále zodpovídá za mobilizační doplňování ozbrojených sil ČR a koordinuje činnost krajských vojenských velitelství při realizaci opatření krizového štábu. Velitelství teritoria je v přímé podřízenosti náčelníka generálního štábu, a je nadřízeno všem krajským vojenským velitelstvím a teritoriálním jednotkám aktivní zálohy. 

V rámci pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice absolvovalo vojenské cvičení 42 záložníků. V rámci plnění operačního úkolů vojáci zajišťovali teritoriální ochranu a obranu při střežení stanoveného objektu kritické infrastruktury na teritoriu Pardubického kraje. Úkolem řídícího štábu tvořeného příslušníky KVV Pardubice bylo především prověřit úroveň sladěnosti podřízené teritoriální jednotky aktivní zálohy při nasazení a plnění operačního úkolu a vyhodnocování způsobu řešení situací v souladu se standardními operačními postupy. 

Pardubickou pěší rotu přivítal na začátku cvičení ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník Petr Holý a ve svém projevu apeloval na vojáky: „Připravenost k plnění operačního úkolu je hlavní prioritou a současně hlavní úkol cvičení Hradba 2021. Pevně věřím, že to společnými silami zvládneme.“ 

Zahrádkářská výstava.
Víte, jak vypadá ráj zahrádkářů? Tři dny si ho lidé prohlíželi v sokolovně

Kvůli pandemii koronaviru se vojáci aktivní zálohy téměř dva roky nedostali k praktickému výcviku v terénu. Armáda výcvik záložníků pozastavila od loňského jara a téměř všichni záložníci absolvovali výcvik e-learningovou formou. 

V sobotu pardubičtí záložníci zalehli do trávy ve vojenském výcvikovém prostoru v rámci cvičení Hradba 2021, aby si procvičili střelbu z ručních zbraní. Mezi nimi byl i nováček aktivní zálohy rotmistr Tomáš Novotný, který se zúčastnil cvičení poprvé. V civilním životě pracuje jako zdravotní záchranář – řidič zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Do aktivní zálohy vstoupil teprve nedávno a za sebou měl pouze šestitýdenní kurz základní přípravy ve Vyškově. U pěší roty Krajského vojenského velitelství Pardubice je zařazen jako mladší zdravotnický záchranář, i když na cvičení Hradba byl zařazen na pozici střelce a strážného. „Hradbu 2021 vnímám jako zkoušku ohněm, ale jsem přesvědčen, že vstup do aktivní zálohy byla ta správná volba“, okomentoval svoji účast na cvičení tento nový záložník.

Se svými zážitky ze cvičení Hradba 2021 se s námi podělil také vedoucí praporčík pardubické pěší roty nadrotmistr Oldřich Rak, zkušený aktivní záložník, který tvoří pevné jádro jednotky už od jejího vzniku. Dokonce jí v minulosti i velel. „Procházím si cvičením Hradba již potřetí. První cvičení Hradba se konalo v roce 2016 a druhé v roce 2018. Velmi si cením toho, že si mohu opět nejen vyzkoušet svoji připravenost k obraně státu, ale i zopakovat zdravotnické a bojové dovednosti. Cvičení Hradba 2021 mělo dvě fáze, nejdřív výcvikovou, která se zaměřovala na připravenost každého z nás včetně taktiky a ostrých střeleb, poté následuje samotné plnění operačního úkolu. Počasí nám sice přeje, ale musím upřímně říct, že už teď cítím vyčerpaný. Určitě nás to všechny zase posunulo o krok dál v našem výcviku.“ V pondělí a úterý pak následoval samotný operační úkol v civilním sektoru v Pardubickém kraji. Námět cvičení byl zaměřen na současné bezpečnostní hrozby v zemi.

Na pár otázek ze cvičení Hradba odpověděl velitel pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice nadporučík Mgr. Vratislav Šembera, který je ředitelem Letohradského soukromého gymnázia a v aktivní záloze slouží od roku 2018.

Pane nadporučíku, co z Vašeho pohledu obnáší cvičení Hradba 2021 pro vojáky pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice?

Vojáci aktivní zálohy cvičí zejména zamezení vstupu nežádoucích osob do určitých objektů kritické infrastruktury, jejich ochranu nebo režim kontroly. To vše jsou klíčové věci, kolem kterých se cvičení Hradba 2021 a její simulační incidenty točí. 

Jak podle Vás vnímají cvičení Hradba 2021 vojáci pardubické pěší roty?

S každou získanou zkušeností a schopností se dostávají na vyšší úroveň. Pokud mám mluvit za sebe, pro Pardubickou pěší rotu není plánování bojové činnosti každodenní rutinou, proto si myslím, že toto cvičení všichni vnímáme jako příležitost a výzvu. Tím spíše, že naši vojáci vzhledem k problematické epidemiologické situaci poměrně dlouhou dobu necvičili. 

Shrňte prosím stručně, čím si museli vojáci této teritoriální jednotky projít při tomto cvičení? 

Nejdříve probíhalo tzv. stmelení jednotky zahrnující taktickou, střeleckou, zdravotní a topografickou přípravu. V sobotu pak záložníky čekaly ostré střelby z ručních zbraní jako je pistole vz. 82, útočná puška vz. 58, kulomet vz. 59 a pancéřovka RPG-7.

V pondělí následoval samotný operační úkol v civilním sektoru v Pardubickém kraji. Cílem cvičení bylo připravit záložníky na plnění operačního úkolu při operačním nasazení a prověřit je při střežení objektů kritické infrastruktury. Vojáci procvičili vybudování místa velení a činnost na kontrolním propouštěcím místě, které je vstupním místem do chráněného objektu. Důraz byl kladen na reálnou ochranu a střežení svěřeného objektu,tedyzaujetí strážních stanovišť, střežení a následné opuštění objektu kritické infrastruktury.

Jak byste zhodnotil výsledky Vaší jednotky ve vztahu ke stanovému cíli cvičení? 

Po pandemii jsem především rád, že záložníci mohli znovu cvičit. Online příprava, myslím tím e-learningový výcvik, nám sice umožnil doplnit teoretické vševojskové znalosti, ale praktický výcvik nám vskutkuchyběl. Z tohoto pohledu jsem s prací své jednotky opravdu spokojen. Sehraná scénka o napadení objektu počítala s různým možným scénářem jako je například napadení strážní posádky střelbou. A vojáci si s ní dokázali poradit. 

Myslíte, že toto cvičení přispěje k dalším zlepšení vnímání aktivní zálohy na veřejnosti? 

Nejen že veřejnost na aktivní zálohu už nehledí jen jako na nadšence, kteří si hrají na vojáky, ale zásadně se změnil i celkový přístup. Voják aktivní zálohy, jakmile je povolán na cvičení, se stává regulérním vojákem armády. Se všemi právy i povinnostmi. A je znát, že vedení Armády ČR se snaží podmínky pro dobrovolnou službu znatelně zlepšit. A konečně ani zaměstnavatelé se už tolik neobávají pouštět své lidi na cvičení záložníků. Věřím, že brzy bude pro civilní zaměstnavatele naprosto normální pouštět záložníky na cvičení a být na to hrdý. Dělají svoji práci dobře – v civilu i v armádě!

V současné době aktuálně čítá pěší rota Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství Pardubice celkem 85 záložníků, z toho je 8 žen. Nejmladšímu vojákovi v pěší rotě je 22 let.

Autorky článku:

Miroslava Štenclová

Tereza Kembická