Krabice od bot

Již třetím rokem se předškoláci z MŠ Mozaika v Pardubicích zapojili do charitativní akce s názvem Krabice od bot. Kluci a holčičky ze třídy Houbiček se předháněli v nápadech, čím by neznámému kamarádovi udělali radost. Společně si jako obdarovanou vybrali malou holčičku a donesených věciček bylo tolik, že se naplnily dvě krabice, které šikovné ruce dětí ještě ozdobily. Poděkování patří samozřejmě i rodičům předškoláků, kteří nás v této iniciativě již tradičně podporují.

Krabice od bot je předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných míst. Vloni tak mělo hezčí Vánoce více než 48 tisíc dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie ČCE. Kdykoli v průběhu roku také můžete poslat Krabici online. Více na www.krabiceodbot.cz.

Akce v Domově seniorů na Dubině

V předvánočním čase se nejen s mikulášskými a čertovskými písničkami vydaly děti ze třídy Kytiček z MŠ Mozaika za babičkami a dědečky do Domova seniorů na Dubinu. I přes nevlídné počasí, které ten den panovalo, přivezly děti spoustu úsměvů, radosti a vlastnoručně vyrobené drobné dárečky. Podobnou předvánoční akci připravili "kytičkoví předškoláci" i pro klienty Tyflocentra, které sídlí ve školním areálu.

Za MŠ Mozaika Eva Flamíková