U příležitosti Dne válečných veteránů vzniklo v loňském roce v areálu našich kasáren v Pardubicích pietní místo, které symbolizuje vzpomínku na všechny, kteří bojovali nebo padli v boji za naši vlast a svobodu. Místo, které vyjadřuje respekt všem veteránům světových válek a novodobých konfliktů. Jako pietní symbol zde byla umístěna vzpomínková lavička válečných veteránů, která je lemována jedenácti tújemi a na podstavci je položeno 11 vlčích máků s 11 svíčkami.

Pietního aktu u „Hrobu v dáli“ a v kasárnách se zúčastnil velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček a zástupce velitele 141. zásobovacího praporu major Ladislav Šindelář.

Společně s vrchními a vedoucími praporčíky útvaru a vojáky z jednotek se ve čtvrtek dopoledne poklonili památce válečných veteránů u vzpomínkové lavičky. Vojenský kaplan pluku kapitán Jiří Zedníček pronesl modlitbu za padlé a zemřelé vojáky a poté vyzval přítomné k uctění památky padlých minutou ticha. Plukovník Horáček všem přítomným ve svém projevu připomněl význam tohoto slavnostního dne a vzdal hold hrdinským činům všech válečných veteránů. Připomněl také smutné události posledních let, kdy náš útvar po těžké nemoci opustili tři naši kolegové váleční veteráni - Tomáš S., Tomáš R. a Pavel L., na jejichž počest vojáci vysadili v okolí lavičky stromky. Dnes vojáci na každý z nich zavěsili symbolické destičky s jejich jmény a uctili jejich památku. Na závěr svého projevu velitel pluku všem vojákům popřál pevné zdraví a poděkoval jim nejen za účast na tomto pietním aktu, ale také za jejich práci a nasazení, zejména v době pandemie Covid-19 a při nedávné pohromě.

Oslavy Dne válečných veteránů po té vyvrcholily pietní vzpomínkou v 11 hodin na pardubickém hřbitově u „Hrobu v dáli“, kterou zorganizovalo Krajské vojenské velitelství Pardubice. Zúčastnil se primátor Pardubic Martin Charvát společně se zástupci Kanceláře hejtmana Pardubického kraje, Krajského vojenského velitelství, veliteli útvarů a zařízení z posádky Pardubice a řadou dalších hostů.

Helena Řebíčková