Asi první skutečná myšlenka a přání mít v Holicích divadelní budovu přišla v roce 1926 od „Družstva pro postavení divadla v Holicích“. Nástup krize a druhá světová válka i poválečná doba učinily své. Základní kámen této budovy byl položen až 11. listopadu 1956. Vlastní stavba začala následující rok, podle plánů Ing. arch. Štefana Imricha z Bratislavy.

Holičtí občané zde během dvou let odpracovali na 35 000 brigádnických hodin, a nejeden přispěl i finanční částkou. V neděli 4. února 1962 byl slavnostně otevřen nový Kulturní dům. Stalo se tak dvěma představeními Prodaná nevěsta v podání opery Národního divadla Praha. Tomu ještě předcházelo ocenění pracovníků, kteří se o stavbu nejvíce zasloužili. Jednalo se tehdy o největší stavbu v rámci akce „Z“ v republice.

Lucie si zahrála i v minisérii o Marii Terezii (vpravo).
Sourozenci políbení múzou: Lukáš si zahrál v Ulici, Lucie v Marii Terezii

Do dnešních dnů prošel tento dům řadou drobných úprav. Byl zde umístěn např. Klub důchodců, Středisko kuponové privatizace, sloučené divadelní soubory ve městě, knihovna, a také městské kino. Působí zde též Dechový orchestr KD. Vznikl zde salonek manželů Holubových, Klub u Holuba, Divadelní kavárna, Infocentrum a Galerie Karla Malicha. Přebudován byl prostor před kulturním domem s fontánou a venkovním posezením. V roce 2021 vznikla vedle budovy i nová nabíjecí stanice pro elektrokola.

Výročí Kulturního domu města Holic si budeme v letošním roce připomínat hned několika způsoby, (připravujeme například upomínkové předměty, den otevřených dveří…) a začali jsme výstavou fotografií mapujících výstavbu a úpravy budovy, ve vitrínách v prvním patře, od 1. února. Další akce sledujte na webu kulturního domu, webu města a facebookových stránkách.

Václav Kment, kronikář města Holic