Motto: ,,Jsou dívadla, ve kterých se diváci dívají a jsou divadla, ve kterých se divák diví."… Jan Werich (volná citace)

Základní kámen pardubického divadla byl položen 16. 5. 1907 a stavba trvala 2 roky. Kapacita byla 163 sedadel a 6 lóží v přízemí a 82 sedadel a 8 lóží v patře. Divadlo 11. 12. 1909 oficiálně zahájilo provoz. 30. 3. 1931 vznikl v provazišti požár a bylo zničeno celé jeviště, sklad dekorací a opona. (Pozn. tu jsem si sbírkou znovu pořídili). Od té doby se tragédie divadlu vyhnula, což je jen dobře. V letech 2002 až 2003 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce jak interieru, tak exterieru budovy.

Hasičská soutěž v Litětinách.
FOTOGALERIE: Hasiči se poprali o pohár starostky. Počasí je nezastavilo

V Pardubicích je několik dívadel s vlastními soubory. Největším a nejkrásnějším je právě  secesní divadlo Městské s profesionálním souborem a je domovskou scénou souboru Východočeského divadla Pardubice. Tím souborem jsou myšleni nejen herci a herečky, kteří jsou takovými reprezentanty divadla, ale i ty profese, které v zákulisí dělají tu neviditelnou krásu jako garderobiérky, vlásenkářky, uvaděčky, truhláři a další.

Průvodní fotodokumentace k tomu textu byla pořízena při Dnech evropského dědictví.

Jaroslav Černý