Armáda České republiky již nějaký ten čas používá útočné pušky CZ 805 BREN. Na Libavé v březnu vojáci pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice poprvé absolvovali střelbu s útočnou puškou CZ 805 BREN A1 a pochvalovali si její přesnost na velkou vzdálenost.

Nebe nad Libavou zakrývaly husté mraky, bylo sychravo a teploměr ukazoval dva stupně pod nulou. Většina lidí by radši zůstala uvnitř vyhřáté místnosti. To ovšem neplatilo pro aktivní záložáky pardubické pěší roty aktivní zálohy praporečníka Karla Bezdíčka, kteří se těšili, že si vyzkouší nový typ zbraně. Jedním ze cvičících byl i rotný Jaroslav Cvejn, který v civilním životě provozuje soukromou firmu zaměřenou na vodoinstalatérství a topenářské práce.

K pardubické pěší rotě nastoupil Jaroslav Cvejn už v době jejího vzniku. V té době byli záložáci až na výjimky jen u krajských vojenských velitelství. Dnes má armáda více než 50 jednotek aktivní zálohy. Do aktivní zálohy rotný Cvejn vstoupil ještě za předchozí právní úpravy branné legislativy, kdy nebyly tak výhodné benefity pro záložáky, ani možnosti náhrad pro jejich zaměstnavatele. Už tehdy si uvědomoval, že naší republiku je potřeba bránit a pomáhat při různých krizových situacích. Motivaci zůstat u záložáků vidí hlavně v předávání zkušeností, které za celou dobu své kariéry získal.

Pane rotný, právě Vám končí cvičení, které bylo hlavně zaměřené na přezbrojení na útočnou pušku BREN A1. Jak se Vám a vaší jednotce střílelo z Brenu?

Přezbrojení a přeškolení na novou zbraň proběhlo celkem snadno. Dlouhodobě se totiž naše rota na přezbrojení připravovala. S ostatními vojáky jsme za dohledu instruktorů cvičili postupy manipulace se zbraní dle metodických postupů na BREN CZ 805 s původními zbraněmi - SA vz.58. Pro většinu vojáků v rotě je tato zbraň novinkou, proto jsme nejdříve příslušníky roty seznámili s hlavními částmi zbraně a prakticky se naučili zbraň rozložit a složit na jednotlivé díly. Další den jsme měli plánované střelby, které byly zaměřené na nastřelení zbraně, to znamená seřízení mechanických a optických mířidel. Druhý den jsme nové zbraně prověřili už na větší vzdálenosti při plnění plánovaného cvičení střelecké přípravy. Ohlasy po střelbách v rámci jednotky byly velice kladné. Cvičili jsme i s cvičnou municí pohyb vojáka po bojišti v rámci výcviku jednotlivce i družstva. Musím ještě zmínit, že KVV Pardubice zajistilo nákup elektronických sluchátek, které jsou nutné z hlediska bezpečnostních opatření a zároveň zvyšují komfort střelce.

Cvičíte pod vedením zkušených instruktorů z řad profesionálních vojáků. V loňském roce jste se také zúčastnil kurzu pro pomocné střelecké instruktory, které pořádalo Velitelství teritoriálních sil. Znamená to tedy, že i z Vás se stal instruktor, který pomáhá Vašim kolegům při střeleckém výcviku?

Výstupem tohoto výcviku bylo právě nabýt vědomosti střeleckého instruktora a umět předávat schopnosti dalším členům zálohy. Probíhalo zde sjednocení metodiky výcviku ve střelecké přípravě s postupným zaměřením na dynamičtější střelbu tak, abychom byli schopni tyto informace předat dál.

Jste předsedou klubu 201. Pardubice z. s., který spolupracuje s Komunitním centrem pro válečné veterány Brno a spolkem Československý legionář. Společně pořádáte střelecké soutěže pro veřejnost, kde se zaměřujete na práci se zbraní, nácvik nových technik, manipulací se zbraněmi krátkými i dlouhými v nepříznivých i nečekaných situacích. Jaký je Váš osobní názor na přechod ze samopalu vz. 58 na útočnou puškou CZ 805 Bren A1?

Dlouho jsme na přezbrojení čekali, určitě to je posun dopředu. Dnes je nutnost mít na zbrani optické přístroje pro střelbu ve dne i v noci včetně dalšího příslušenství. Díky těmto přístrojům je i průměrný střelec schopen dosáhnout výborných výsledků. Přestože máme ve výzbroji první verzi BRENU, která měla své neduhy, tak zbraně fungovaly spolehlivě. Zpočátku byly zbraně přijímány s jistými obavami, ale teď mohu potvrdit, že se jednotka s BRENY sžila. Další výhodou je, že zbraň lze jednoduchým způsobem přizpůsobit i pro leváky. Díky ráži zbraně 5,56 mm, která odpovídá standardu v Severoatlantické alianci, má tato zbraň velkou výhodu hlavně na cvičeních s aliančními spojenci. Čili když někomu dojdou náboje, tak si je může půjčit od kolegů z jiných zemí NATO.

Jak celkově hodnotíte toto cvičení?

Na svých kolezích oceňuji jejich odhodlání, zodpovědnost a oddanost. Záložáci dokázali za poměrně krátkou dobu, i za nepříznivého počasí, procvičit jak mířenou, tak dynamickou střelbu na různé vzdálenosti z různých střeleckých poloh. Musím také zmínit a pochválit instruktory z Krajského vojenského velitelství Pardubice a 141. pluku logistické podpory za jejich aktivní přístup a chuť nás učit. Myslím, že i oni si cvičení s námi užili. Vzhledem ke geopolitickému vývoji posledních let je důležité, aby Česká republika měla kvalitní ozbrojené síly, které jsou vyzbrojeny moderní technikou, pokročilými technologiemi a zbraněmi. Armáda se nesoustředí jenom na obranu proti vnějšímu napadení, ale rovněž pomáhá obyvatelstvu při živelných pohromách a jiných katastrofách. Do aktivní zálohy vstupují lidé, kteří mají nejen rádi vojenské prostředí, ale také si touží vyzkoušet něco neobvyklého a získat nové životní zkušenosti. Touha po změně stereotypu a poznání nových lidí se jeví jako jedna z nejsilnějších motivací. Může to být i první krok k tomu stát se profesionálním vojákem. Díky takovýmto cvičením si záložáci udržují fyzickou kondici a cítí se být lépe připravení na obranu vlasti či záchranu životů.

Tereza Kembická