Vydejte se s námi ze Špindlerova Mlýna na výlet k Bílému Labi, Čertovy strouhy, k vyhlídce na Ptačí kameny nebo třeba do Erlebachovy, Josefovy, Dvořákovy či Moravské boudy.